Skip to content

Oznam pre obyvateľov

2019-07-10_13-47-11

Oznamujeme občanom, že začiatkom júla spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice začala s realizáciou stavby: „Košice – Lichardova, Riznerova, Kukučínova, Rázusova, Skladná – úprava NN siete“. Predpokladané ukončenie prác je zo strany zhotoviteľa naplánované v mesiaci október 2019. V rámci realizácie prác sú povolené čiastočné uzávierky komunikácií v daných lokalitách. Z tohto dôvodu žiadame všetkých občanov, vodičov o pochopenie, trpezlivosť a rešpektovanie vyznačeného dopravného značenia počas trvania prác, ktoré sú realizované s cieľom zaistiť bezporuchové a stabilné dodávky elektriny v nasledujúcom období.

Bližšie informácie: Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO