Zveľadenie prostredia pri Mlynskom náhone

Opäť sa nám podarilo v spolupráci s Mestom Košice a spoločnosťou KOSIT, a.s.,  za pomoci obyvateľov záhradkárskej osady Jarmočná a aktivačných pracovníkov MČ zveľadiť a vyčistiť prostredie pri Mlynskom náhone. Celkovo bolo vyvezených 10 deväť kubíkových kontajnerov

Areál počas víkendu zatvorený

Ušká plné príbehov

Už po tretíkrát sa naša mestská časť zapojila do milého projektu „Ušká plné príbehov“, v ktorom sa deťom v škôlkach čítajú rozprávky. Knižku „Vlásky“ od Magdaleny Takáčovej deťom v škôlke na Smetanovej ul. prečítala vedúca

World Challenge Day 2018

Po celom svete sa mestá, organizácie, ale aj jednotlivci zapojili do medzinárodnej akcie World Challenge Day 2018. Ani v tomto roku Mestská časť Košice – Juh nechýbala na tomto najväčšom športovom podujatí. Tento

Medzinárodný deň detí

Detské ihrisko Lienka v Parčíku Jozefa Psotku sa premenilo na „detský svet“. Všetky deti, ktoré prijali pozvanie Mestskej časti Košice – Juh čakali rôzne kreatívne súťaže a tvorivé dielne. Detská fantázia nepozná hraníc a každý

Opravy výtlkov na sídliskových komunikáciách

Cestári sa pustili do plánovaných opráv výtlkov na sídliskových komunikáciách – Rosná ulica. Veríme, že priaznivé počasie vydrží.

Všetky deti pozývame na MDD

Mamy oslávili svoj deň

Deň matiek prišli do KSC Južan osláviť  mamy, mamky, babky z MČ Košice – Juh. Úvodné slovo patrilo nádejnému moderátorovi Šimonkovi – žiakovi ZŠ na Požiarnickej. Prítomným ženám – matkám sa prihovoril hostiteľ,

Otvorili sme zrekonštruované detské irhisko

Dnes sme slávnostne otvorili zrekonštruované detské ihrisko na Turgenevovej 12 za prítomnosti starostu MČ Košice – Juh  J. Hlinku a  detí z MŠ Turgenevova 7, ktoré mu vymysleli názov NÁMORNÍČEK🚣‍♀️.  Na rekonštrukciu boli

Míľa pre mamu 2018

V sobotu v priestoroch Kulturparku sa konal už 15. ročník Míle pre mamu, ktorý organizovalo Rodinné centrum Stonožka. Prišli stovky rodín s deťmi, ktoré sa zúčastnili symbolickej prechádzky. Každý rodič či nerodič prišiel