Otvor srdce

OZ Dobré srdce – Good heart organizuje 15.10.2020 verejnú zbierku Otvor srdce, registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod číslomOU-KE-OVVS1-2020/039413. Na deň Svetového boja proti chudobe budú môcť darcovia v košických uliciach, obchodných

Jesenné športové hry

Jesenné športové hry seniorov patria každoročne k podujatiam, ktoré sa tešia veľkej obľube. Športovci denného centra seniorov si zmerali sily v 6 disciplínach: stolný tenis, šípky, petang, hod na kôš, hod na cieľ a kop

Na Slovensku za uplynulé tri mesiace sčítali takmer polovicu bytov, vďaka patrí aj správcom za zaslané údaje

Viac informácií o sčítaní nájdete na tomto linku: https://www.scitanie.sk/

Udeľovanie verejných ocenení

Tradične sa ceremoniál udeľovania verejných ocenení koná v mesiaci jún v slávnostnej atmosfére v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh. Od roku 2007, kedy sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia obecných symbolov – erbu, vlajky

18. septembra sa koná verejná zbierka Biela pastelka

Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete týmito spôsobmi: ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky dobrovoľníkov Bielej pastelky v uliciach slovenských miest v piatok 18. septembra 2020 zaslaním SMS na skrátené číslo

Jadranka potešila svojich priaznivcov

Záhrada Spoločensko – relaxačného centra ožila balkánskymi piesňami v podaní obľúbenej speváčky Jadranky. Prítomných potešila samozrejme aj výberom slovenskej ľudovej tvorby a priniesla tak radosť a dobrú náladu. Návštevníci ju odmenili veľkým potleskom a slová vďaky

Oprava povrchu vozovky Južná trieda – dopravné obmedzenia

V 300-metrovom úseku na Južnej triede od ústia Panelovej ulice po križovatku s Rastislavovou dôjde od stredy 9. septembra 2020 z dôvodu súvislej opravy cesty a obrubníkov k niektorým dopravným obmedzeniam, ktoré potrvajú do 2. októbra 2020.

Škola tanca a baletu

Popoludnie s Jadrankou

Kto by nepoznal charizmatickú Jadranku Handlovskú? Táto šarmantná speváčka balkánskych piesní spieva srbsky, chorvátsky a slovensky. Všetkých jej fanúšikov a nadšencov hudby a kultúry pozývame na pondelkové popoludnie s JADRANKOU. Tešíme sa

Zlatá svadba

V našej obradnej sieni sme privítali pána Ondreja a pani Kláru, ktorí si v spoločnosti rodiny a priateľov pripomenuli 50. výročie ich sobáša. „Zlatým“ manželom želáme do budúcich rokov hlavne veľa zdravia.