Fantastické maďarské husľové trio PRINCESS

Veľkú sálu Historickej radnice včera večer rozozvučili nádherné melódie huslistiek maďarského tria Princess. Koncert sa konal v rámci nadštandartnej dlhoročnej spolupráce medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť. V úvode sa

Predaj dušičkového tovaru

Od piatka 26. októbra začína predaj dušičkového tovaru na Cintorínskej ul. v čase od 8.00 – 19.00. Sviečky, vence a kytice si môžete zakúpiť aj za OC Fresh na sídlisku Železníky a

Nový športový povrch

V týchto dňoch sme zmodernizovali multifunkčné irhisko v T- Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2, kde sme vymenili opotrebovaný umelý trávnik za nový. Už v týchto dňoch môžu návštevníci areálu využívať

Plody jesene 2018

Jeseň je ako čiara, čo pretína leto a zimu. Je to nevysloviteľná krása so všetkým bohatstvom čo dobrý hospodár vypestoval a s paletou pestrých farieb. Atmosféru dozrievajúcej jesene a všetky jej zázraky si mohli návštevníci pozrieť

Modernizácia športového ihriska na Palárikovej

V týchto dňoch sme pre Vás zmodernizovali športové ihrisko na Palárikovej ulici, kde pribudol nový bezpečnostný povrch a dva basketbalové koše.

Mesiac úcty k starším

Október nám viac ako inokedy umožňuje poďakovať sa starým rodičom, seniorom, pretože je to mesiac úcty k starším. Naši južanskí seniori sa radi a aktívne zapájajú do diania v našej mestskej časti. Nebolo tomu inak

Pietna spomienka na Jozefa Psotku

Dnes si pripomíname výročie úmrtia známeho slovenského horolezca Jozefa Psotku, rodáka z Mestskej časti Košice – Juh. Pri tejto príležitosti sme si v parčíku, ktorý nesie jeho meno krátko zaspomínali, aký bol

39. Parlament seniorov a občanov

11. októbra 2018 sa v obradnej sieni MÚMČ Košice – Juh konal 39. Parlament seniorov a občanov MČ Košice – Juh.  V úvode odznela poézia v podaní Jolany Bocákovej, víťazky krajského kola Vansovej Lomničky.

Oprava schodov

V rámci ucelených opráv komunikácií sa starostovi Jaroslavovi Hlinkovi podarilo zabezpečiť aj opravu schodov z Lomonosovovej ulice na Turgenevovu. Opravu realizuje vlastník t. j. mesto Košice.

Fit park pre všetky generácie

Už dlhší čas sa pokúšame z rôznych zdrojov získať finančné prostriedky na vybudovanie oddychovo – športovej zóny pre všetky generácie v blízkosti detského ihriska „Flipka“ na Fibichovej ulici. Sme radi, že Rada vlády