Svahy železničnej trate sú vyčistené

Ďakujeme Oblastnému riaditeľstvu ŽSR v Košiciach , spoločnosti TEKO a.s. , spoločnosti K0SIT a.s. a Mestu Košice, ktorí vzájomne spolupracovali pri čistení svahov od dlhodobo navozeného odpadu a náletových drevín  pozdĺž  železničnej

Košické Benátky 2019

Na obľúbenom podujatí „Košické Benátky“, ktoré sa konalo v rámci osláv Dňa mesta Košice sme nemohli chýbať. Posádka starostu J.Hlinku úspešne vyplávala aj ukončila plavbu. Na vodnej hladine sa predviedlo 17 vlastnoručne

Škola plná talentov -Super škola 2019

V piatok popoludní si na javisku pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici zmerali sily základné školy z našej mestskej časti – Gemerská 2 a Požiarnická 3, ktoré sa dostali až do finále.

Vydarená dobrovoľnícka akcia

Posledný aprílový deň sme v spolupráci s UNLP, Dobrovoľníckym centrom Košického kraja, Dobrovoľníckym centrom Košíc, stovkou dobrovoľníkov zo stredných škôl (SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Gymnázium Alejová 1, SZŠ Kukučínova, SPŠ

Predaj počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých

Podávanie žiadostí na predaj počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých v roku 2019 je možné podávať od 02.05.2019 do 31.05.2019 v podateľni MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4,  Košice denne

Krásne veľkonočné sviatky

Veľkonočná výstava

Nádherné výrobky seniorov s veľkonočnou tematikou sme mali možnosť vidieť 11. apríla 2019 na výstave v Dennom centre seniorov na ul. Milosrdenstva 4. Pestré farby kraslíc, krojov, výšiviek a iných dekorácií vniesli

Rekonštrukcia autobusovej zastávky „Železníky“ na Gemerskej ulici

Dňa 15.04.2019 o 9:00 hodine sa začne s rekonštrukciou autobusovej zastávky „Železníky“ na Gemerskej ulici v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“. Stavebné práce budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej

Čistí sa ďalšia lokalita na Juhu

Od 8.4. – 15.4.2019 Mestská časť Košice – Juh v spolupráci so ŽSR, spoločnosťami TEKO a. s. a KOSIT a. s. čistia lokalitu Krivá, Jantárová, Jarmočná až po Nižné Kapustníky medzi traťou

Poďakovanie

Mestská časť Košice – Juh ďakuje všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných  sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  našej mestskej časti. V rámci akcie „Daruj Kilečko – Veľká noc 2019“ sa