Oznam o zatvorení areálu

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom Mestská časť Košice – Juh pristúpila od piatka 13.3.2020 k uzatvoreniu T – Systems Športovo – zábavného areálu na Alejovej 2 v Košiciach.Toto opatrenie platí

Konferencia materských škôl v Budapešti

„Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici v našej mestskej časti úzko spolupracuje už niekoľko rokov so samosprávou Mestskej časti Košice – Juh . Medzinárodným partnerom mestskej časti je samospráva XIII. obvodu

Oznámenie o pozastavení aktivačných prác

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Košice nám včera oznámilo záver zo zasadnutia Ústredného krízového štábu a nariadilo zastavenie výkonu aktivačných činností. Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že areál VPP na ul. Pri

Ďalšie preventívne opatrenia

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia

Ukončili sme prevádzku ľadovej plochy

Koronavírus – rady a usmernenia

https://www.kosice.sk/mesto/koronavirus-rady-a-usmernenia

Oznam pre stravníkov

Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi

Na stiahnutie tu:

Desatoro pre seniora

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ Košice sme pripravili pre našich južanských seniorov prezentáciu na tému: Ako odhaliť a prekuknúť najčastejšie triky podvodníkov. Ďakujeme preventistkám OR PZ Košice kpt. Mgr. Denise Babiarovej

Korčuľovanie počas jarných prázdnin

Opäť tu máme prázdniny. T – Systems Športovo – zábavný areál na Alejovej 2 v Košiciach pozýva žiakov, študentov a všetkých návštevníkov na korčuľovanie počas jarných prázdnin. Ľadová plocha je výborným miestom,