Úprava ľadu ako sa patrí

V rámci skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb, Mesto Košice pristúpilo k zakúpeniu rolby, ktorá bude slúžiť na úpravu ľadovej plochy v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach.Milovníci

Jesenné športové hry seniorov

Ani jesenné , pochmúrne počasie nezabránilo seniorom z Denného centra Košice – Juh, aby spoločne v dobrej nálade a športovo nabudení odštartovali Jesenné športové hry seniorov. Súťažili muži aj ženy v disciplínach: stolný tenis, bowling, petaque

Služba včasnej intervencie

Plody jesene

V priestoroch nášho Spoločensko – relaxačného centra sa konali výstavky „Plody jesene“ a „Zo života našich mám“, ktoré pripravili seniori z Denného centra. Zaspomínali na život svojich mamičiek a babičiek z predmetov,

Úcta k starším

Končí sa jesenný mesiac Október, ktorý sa niesol v duchu osláv úcty k starším, a práve symbolika jesene sa tradične spája práve so skôr narodenými. Aj tento rok, pri príležitosti Úcty k starším, starosta MČ Košice

Upozornenie pri vysádzaní stromčekov v meste Košice

Celoplošná deratizácia

Zaspomínali sme si na velikána horolezectva

Dnes ubehlo 35 rokov od momentu, kedy zahynul pri zostupe z Mount Everestu velikán slovenského horolezectva Jozef Psotka. Spoločne so študentmi z gymnázia na Šrobárovej, ktorú mladý „Juzek“ navštevoval, sme zaspomínali na jeho študentské

Veľký športový deň

Veľký športový deň sme v sobotu 12.10.2019 odštartovali hneď z rána VI. ročníkom futbalového turnaja o pohár MČ Košice – Juh. Počas dňa vládla ozajstná športová atmosféra. Bojovalo sa zo všetkých síl

Diamantová svadba

V sobotu 12. októbra sme s radosťou v našej obradnej sieni privítali manželov Funderákových, ktorí sa rozhodli osláviť 60. rokov krásneho spoločného života. Pani Katarína a pán Ján si zaspomínali na ten deň, kedy si ako