Zatvorenie miestneho úradu

Plošné testovanie

Milí občania, tí ktorí nepracujete z domu a potrebujete sa ísť dať otestovať v rámci plošného testovania máme pre Vás zriadené odberové miesta na Juhu:– Športovo – zábavný areál, Alejová 2– Spoločensko

Testovanie na Covid-19

ODBERNÉ MIESTA V KOŠICIACH

Oznam o zatvorení miestneho úradu

Vianočná pomoc

Ani v tomto roku sme nezabudli na tých, ktorí potrebujú pomoc, pretože sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi. V našej mestskej časti sme pomohli sociálne slabším rodinám potravinovými balíkmi v celkovom objeme 539 kg: „Vianočné kilečko“

Spojenie s blízkymi

V našom Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ul. sme pre klientov pripravili malé vianočné prekvapenie. Situácia s ochorením Covid-19 je pre obyvateľov zariadenia psychicky náročná. Najmä ležiaci pacienti svoju rodinu nevideli už

Mikuláš v ZOS

Mikuláš, tak ako po iné roky aj tento, zavítal potešiť mikulášskym balíčkom klientov v Zariadení opatrovateľskej služby na Mlynárskej ulici. Býva zvykom, že balíčky im osobne nosí a milým slovom ich poteší pán starosta

Informácie ohľadom sčítania obyvateľov

Klik na: Klik na: Klik na:

Regenerácia vnútrobloku Turgenevova – Lomonosovova

Mesto Košice v spolupráci s Mestskou časťou Košice -Juh pripravuje podklady do žiadosti na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadosti o NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu.Prioritná os 4: Zlepšenie kvality života v

Mobilná aplikácia Zimná údržba

Pomôžte svojmu mestu so zimnou údržbou, adoptujte si chodník a zarábajte. Nie ste spokojní s doterajšou kvalitou zimnej údržby v našom meste? Môžete sa aj vy zapojiť do odpratávania snehu na chodníkoch v blízkosti Vášho