Bezplatná mobilná aplikácia

Predstavujeme Vám bezplatnú mobilnú aplikáciu Mestskej časti Košice – Juh, kde budete ihneď informovaní o všetkých aktuálnych oznamoch. Upozorní Vás na nové pridané články, fotografie a podujatia. Svoje podnety, návrhy a otázky nám viete adresovať

Košičania budú môcť počas zimy odhŕňať chodníky a popri tom si zarobiť

Nie ste spokojní s doterajšou kvalitou zimnej údržby v našom meste? Myslíte si, že vy by ste ju ešte aj vy sami to s akoukoľvek lopatou zvládli lepšie? A keď nás Perinbaba zasype svojou nádielkou, máte

Oznámenia o trvalej zmene hodín na poštách

Oznámenie o trvalej zmene hodín pre verejnosť Pošta Košice 3 Na základe oznámenia Slovenskej pošty a. s. oznamujeme trvalú zmenu hodín pre verejnosť. Hodiny pre verejnosť od 01.10.2020 Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok: 

ZÁKAZ NÁVŠTEV

Vážení príbuzní, Mestská časť Košice – Juh ako prevádzkovateľ Zariadenia opatrovateľskej služby, Mlynárska 1, Košice, rozhodla vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a v záujme ochrany zdravia klientov zariadenia o ZÁKAZE  NÁVŠTEV v priestoroch interiéru

Jesenné športové hry

Jesenné športové hry seniorov patria každoročne k podujatiam, ktoré sa tešia veľkej obľube. Športovci denného centra seniorov si zmerali sily v 6 disciplínach: stolný tenis, šípky, petang, hod na kôš, hod na cieľ a kop

Na Slovensku za uplynulé tri mesiace sčítali takmer polovicu bytov, vďaka patrí aj správcom za zaslané údaje

Viac informácií o sčítaní nájdete na tomto linku: https://www.scitanie.sk/

Udeľovanie verejných ocenení

Tradične sa ceremoniál udeľovania verejných ocenení koná v mesiaci jún v slávnostnej atmosfére v obradnej sieni Mestskej časti Košice – Juh. Od roku 2007, kedy sa uskutočnil slávnostný akt uvedenia obecných symbolov – erbu, vlajky

18. septembra sa koná verejná zbierka Biela pastelka

Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete týmito spôsobmi: ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky dobrovoľníkov Bielej pastelky v uliciach slovenských miest v piatok 18. septembra 2020 zaslaním SMS na skrátené číslo

Jadranka potešila svojich priaznivcov

Záhrada Spoločensko – relaxačného centra ožila balkánskymi piesňami v podaní obľúbenej speváčky Jadranky. Prítomných potešila samozrejme aj výberom slovenskej ľudovej tvorby a priniesla tak radosť a dobrú náladu. Návštevníci ju odmenili veľkým potleskom a slová vďaky

Oprava povrchu vozovky Južná trieda – dopravné obmedzenia

V 300-metrovom úseku na Južnej triede od ústia Panelovej ulice po križovatku s Rastislavovou dôjde od stredy 9. septembra 2020 z dôvodu súvislej opravy cesty a obrubníkov k niektorým dopravným obmedzeniam, ktoré potrvajú do 2. októbra 2020.