Jesenné športové hry 2017

Tohtoročným Jesenným športovým hrám seniorov 2017, ktoré sa konali v  dňoch 16.-17.októbra 2017 počasie náramne prialo. Seniori súťažili v štyroch disciplínach: stolný tenis, petang, šípky a bowling. Športové podujatie prišiel podporiť  aj

Večer vďaky

Pondelkové popoludnie patrilo tancu. V KSC Južan sa stretli priaznivci tanečného súboru Diamant, vďaka ktorým mohol súbor úspešne reprezentovať Mestskú časť Košice – Juh, Mesto Košice a Slovenskú republiku na medzinárodných tanečných

Výročie úmrtia J. Psotku

16. októbra sme si pripomenuli výročie úmrtia významného horolezca Jozefa Psotku, košického rodáka.  

OTVOR SVOJE SRDCE

17. október si pripomíname Svetový deň boja proti chudobe. Pri tejto príležitosti, Arcidiecézna charita Košice organizuje verejnú zbierku OTVOR SVOJE SRDCE.  Výťažok zo zbierky bude použitý na zabezpečenie dôstojných podmienok pre osamelé

Za obmedzenie sa ospravedlňujeme!

Mestská časť Košice – Juh v spolupráci s mestom Košice v týchto dňoch realizuje výstavbu nových parkovacích miest ako aj rozšírenie prístupovej komunikácie k parkovisku pri bytovom dome Južná trieda 33. Za

Futbalový turnaj

Prvá októbrová sobota patrila úžasným športovým výkonom, ktoré predvádzali futbalisti v boji o„ Pohár starostu MČ Košice – Juh″. Štvrtému ročníku futbalového turnaja prialo krásne slnečné počasie. Turnaj pokračoval podľa harmonogramu a odohrali sa

Úcta k starším

Október je venovaný úcte k starším. Našich južanských seniorov prišli potešiť krásnym folklórnym vystúpením žiaci Základnej umeleckej školy „Jantárový štvorlístok“ a starosta našej mestskej časti Jaroslav Hlinka vyzdvihol ich stále aktívny životný

Celoplošná deratizácia na území mesta Košice

Týmto oznamujeme občanom, že dňa 3.10.2017 ako dotknutej mestskej časti bolo doručené oznámenie: „Správne konanie vo veci nariadenia opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení“.  V súvislosti s premnožením hlodavcov, najmä potkanov vo viacerých

Slávnostné otvorenie obnovených priestorov

Mestská časť Košice – Juh dnes slávnostne otvorila obnovené priestory budovy Jedálne pre dôchodcov spoločne s novým poskytovateľom stravovania Gastroservis MM, s.r.o.. Jedáleň prešla obnovou vo forme vynovenej kuchyne, výmenou elektrických káblov a

Zbierka pre psíkov z útulku pri Haniske