Medzinárodný tábor

Tohto roku si MČ Košice – Juh a XIII.obvod hl. mesta Budapešť  pripomínajú 15.výročie svojej  spolupráce. Počas dlhoročnej medzinárodnej spolupráce vzniklo množstvo projektov, medzi ktoré patrí už aj tradičný výmenný tábor pri

Mama je len jedna

Mamy majú v našom živote nezastupiteľnú úlohu. Druhá májová nedeľa patrí všetkým mamám. Na znak úcty sa mamky obdarúvajú kvetinami, pozdravmi, láskou a pozornosťou. Najmilším poďakovaním je poďakovanie od našich najmenších detí. Popoludní 15.

Blahoželáme ZŠ Gemerskej

V piatok, 5. mája, sa v popoludňajších hodinách pri pódiu Dolná brána na Hlavnej ulici konalo finále súťaže Škola plná talentov – SUPERŠKOLA, ktorej organizátormi boli CVČ, Žiacky parlament mesta Košice a Magistrát mesta Košice pod

Košické Benátky 2017

Netradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel plná zábavy, smiechu, bohatého programu a veľkolepého ohňostroja, takto vyzerali tohtoročné Košické Benátky na sídlisku Nad jazerom.    

Šport troch generácií

Včera sa v T-Systems Športovo – zábavnom  areáli  na Alejovej 2, konalo športovo – kultúrne podujatie „Šport troch generácií a Majáles“, ktorý zorganizovala Rada seniorov mesta Košice, pod záštitou primátora mesta Košice

Detské ihrisko HOMBÁLKOVO

Niekoľko týždňov deti z MŠ Smetanova vymýšľali meno pre nové ihrisko na Bulharskej ul. Nakreslili krásne obrázky a dnes spolu s pánom starostom našej mestskej časti Jaroslavom Hlinkom ho pomenovali HOMBÁLKOVO. Nechýbali pesničky a samozrejme konfety.

Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode Budapešť

Pri príležitosti 15. výročia vzájomnej spolupráce medzi XIII. obvodom Budapešť a Mestskou časťou Košice – Juh, bola slávnostne zahájená výstava pod názvom: Architektonické zaujímavosti XIII. obvodu mesta Budapešť. Po príhovoroch oboch starostov pána Józsefa

15.výročie založenia TS Diamant

Včerajší večer sa v KSC Južan konala oslava 15.výročia založenia úspešného tanečného súboru Diamant. Za 15.rokov existencie toho dokázali nesmierne veľa, naštudovali a nacvičili 15.choreografií a vystúpili viac než 300 krát doma

ocenenie najlepších pedagógov

Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana si Veľkú medailu sv. Gorazda prevzala aj riaditeľka ZŠ Staničná PaedDr. Eva Pillárová. Najvyššie rezortné ocenenie získala za vysokú profesionalitu, výborné

Aj z našej mestskej časti získali pedagogičky ocenenie

V rámci podujatia „Celomestské oslavy Dňa učiteľov 2017“ boli ocenené aj pedagogičky z našej mestskej časti Mgr. Katarína Krisztová, ZŠ Požiarnická 3 a Eva Polanecká, MŠ Turgenevova 7. Srdečne blahoželáme.