Škola tanca a baletu

Popoludnie s Jadrankou

Kto by nepoznal charizmatickú Jadranku Handlovskú? Táto šarmantná speváčka balkánskych piesní spieva srbsky, chorvátsky a slovensky. Všetkých jej fanúšikov a nadšencov hudby a kultúry pozývame na pondelkové popoludnie s JADRANKOU. Tešíme sa

Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Od začiatku septembra sú v platnosti niektoré nové opatrenia v súvislosti s ochorením Covid – 19.Viac info: http://www.uvzsr.sk/.Nezabúdajme:– nosiť rúška v interiéri– dodržiavať respiračnú etiketu– dodržiavať sociálny dištanc– nosiť rúška na hromadných podujatiach

Oznam AMO

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto nás požiadala o zverejnenie informácií a letáku v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných na Slovensku.

Oznam o zahájení prác

Zlatá svadba

V našej obradnej sieni sme privítali pána Ondreja a pani Kláru, ktorí si v spoločnosti rodiny a priateľov pripomenuli 50. výročie ich sobáša. „Zlatým“ manželom želáme do budúcich rokov hlavne veľa zdravia.

OZNAM

Oznámenie o zahájení výkopových prác:

Rozšírili sme termíny cvičení

Pozývame všetkých, ktorí majú radi pohyb na cvičenie s náradím, kalanetiku či pilates. Cvičíme od 18:00-19:00 hod. štyri dni v týždni.

Božia muka sa dočkala obnovy

V našej mestskej časti na ul. Pri bitúnku pri Rušňovom depe stojí od roku 1826 malá sakrálna stavba „Božia muka svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého“. V nikách sa nachádza socha svätého

Návštevníkom ihrísk oznamujeme

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zmysle vyjadrenia hlavného hygienika sa ruší zo strany prevádzkovateľa detských ihrísk povinnosť zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov