Príležitostný trh na Cintorínskej ulici začal

Pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých,  Mestská časť Košice – Juh v zmysle VZN č.4/2015, začala dňa 24.10.2016 prevádzku príležitostného trhu na Cintorínskej ulici. Príležitostný predaj môže verejnosť využiť

Zrekonštruovaný chodník Užhorodská

V mesiacoch september – október 2016 mesto Košice zrealizovalo na podnet starostu MČ ucelenú opravu chodníka  na Užhorodskej ulici vedúceho k verejnému cintorínu. Zároveň bol vybudovaný bezbariérový zjazd  z chodníka a vyznačený priechod pre chodcov.

Rekonštruujeme pre Vás ďalšie detské ihrisko

Mestská časť Košice – Juh aj v roku 2016 pokračuje v rekonštrukcií zastaraných detských ihrísk. Nový vzhľad dostane detské ihrisko na Bulharskej ulici, kde zastarané herné prvky nahradia moderné so širokým využitím. Pozostávať bude z

Kondolencia

V súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča je na Miestnom úrade  Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, vo vestibule vystavená kondolenčná listina. Uctiť pamiatku bývalej hlavy štátu podpisom do

20. výročie Mierovej hory

Medzinárodný projekt Stĺpy Mieru Projekt Stĺpy mieru vznikol po 2. svetovej vojne v Japonsku ako odozva na výbuch atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Stĺpy mieru sú symbolické obelisky z dreva alebo z

XXVI.ročník „Beh o cenu starostu“

Krásne slnečné pondelkové dopoludnie na T – Systems Športovo – zábavnom areáli sa nieslo v športovom duchu projektu EMŠ Košice 2016. Starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka slávnostne otvoril XXVI.ročník „Beh o cenu

Uvítanie detí do života 24.9.2016

V sobotu starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal do života detičky Anastáziu, Amáliu, Jozefa, Terezu, Michala, Radovanu, Dávida, Hanu a Zoe. Detičkám, rodičom a príbuzným zaželal veľa krásnych a

FESTIVAL GYMNASTIKY A TANCA

Športová hala Strednej odbornej školy na Ostrovského 1 sa v sobotu 17.9.2016 stala dejiskom Slovenského festivalu gymnastiky a tanca so zahraničnou účasťou. Tanečné, gymnastické a scénické skupiny rôznych vekových kategórii predviedli svoje tanečné a gymnastické

23. Večer Márii- 12.9.2016

Mestská časť Košice – Juh aj tohto roku podporila projekt „Večer Márii 2016“, ktorý organizuje Únia žien Slovenska, Okresné organizácie v Košiciach. Tradícia Večera Márii – prezentácia práce a života žien vznikla v roku 1994

Európsky týždeň športu 2016

V rámci Európskeho týždňa športu 2016, ktorý prebieha v 31 krajinách Európy sa aj seniori z Denného centra seniorov Mestskej časti Košice – Juh aktívne zapojili do skvelej retro show -Spartakiáda 2016. Na