Október – mesiac úcty k starším

Mesiac október je tradične obdobím, v ktorom si viac všímame starších ľudí, venujeme im svoju pozornosť, zamýšľame sa  nad ich postavením v spoločnosti, ale aj v našom najbližšom okolí. Bolo by však dobre, keby sme

Príležitostný trh na Cintorínskej ulici začal

Pri príležitosti sviatkov Pamiatky zosnulých a Sviatku všetkých svätých,  Mestská časť Košice – Juh v zmysle VZN č.4/2015, začala dňa 24.10.2016 prevádzku príležitostného trhu na Cintorínskej ulici. Príležitostný predaj môže verejnosť využiť

Zrekonštruovaný chodník Užhorodská

V mesiacoch september – október 2016 mesto Košice zrealizovalo na podnet starostu MČ ucelenú opravu chodníka  na Užhorodskej ulici vedúceho k verejnému cintorínu. Zároveň bol vybudovaný bezbariérový zjazd  z chodníka a vyznačený priechod pre chodcov.

Rekonštruujeme pre Vás ďalšie detské ihrisko

Mestská časť Košice – Juh aj v roku 2016 pokračuje v rekonštrukcií zastaraných detských ihrísk. Nový vzhľad dostane detské ihrisko na Bulharskej ulici, kde zastarané herné prvky nahradia moderné so širokým využitím. Pozostávať bude z

Kondolencia

V súvislosti s úmrtím prvého prezidenta SR Michala Kováča je na Miestnom úrade  Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, vo vestibule vystavená kondolenčná listina. Uctiť pamiatku bývalej hlavy štátu podpisom do

Oznámenie o výsledku žrebovania trhových stolov na Cintorínskej ulici v Košiciach

20. výročie Mierovej hory

Medzinárodný projekt Stĺpy Mieru Projekt Stĺpy mieru vznikol po 2. svetovej vojne v Japonsku ako odozva na výbuch atómovej bomby v Hirošime a Nagasaki. Stĺpy mieru sú symbolické obelisky z dreva alebo z

XXVI.ročník „Beh o cenu starostu“

Krásne slnečné pondelkové dopoludnie na T – Systems Športovo – zábavnom areáli sa nieslo v športovom duchu projektu EMŠ Košice 2016. Starosta MČ Košice – Juh Jaroslav Hlinka slávnostne otvoril XXVI.ročník „Beh o cenu

Uvítanie detí do života 24.9.2016

V sobotu starosta Mestskej časti Košice – Juh Jaroslav Hlinka privítal do života detičky Anastáziu, Amáliu, Jozefa, Terezu, Michala, Radovanu, Dávida, Hanu a Zoe. Detičkám, rodičom a príbuzným zaželal veľa krásnych a

Rekonštrukcia rozvodov TEHO

Dňa 16.9.2016 sa  starosta MČ Košice –Juh JUDr. Jaroslav Hlinka spolu so zástupcami zhotoviteľa stavby zúčastnil miestnej obhliadky trasy, kde prebiehala modernizácia rozvodov teplovodného potrubia na uliciach Pasteurova, Šoltésovej, Brezová, Milosrdenstva, Pasteurovo