IX. ročník mini futbalového turnaja

V T –Systems Športovo – zábavnom areáli sa uskutočnil už IX. ročník mini futbalového turnaja žiakov 7.a 8. ročníkov o ,,Putovný pohár starostu Mestskej časti Košice – Juh“.

Jarné športové hry seniorov

V dňoch 11. 04. 2016 – 13. 04. 2016 sa uskutočnili Jarné športové hry seniorov.

Deň učiteľov

Už tradične každý rok pri príležitosti výročia narodenia Jána Ámosa Komenského spoločne oslavujeme Deň učiteľov.

Ďakujeme!

Mestská časť Košice - Juh ďakuje všetkým darcom, ktorí sa zapojili do akcie "Daruj kilečko Veľká noc 2016".

Výstava ručných prác v Dennom centre

Denné centrum seniorov pri MČ Košice – Juh usporiadalo veľkonočnú výstavku ručných prác. Návštevníci, ktorí prišli do DC, mohli nabrať inšpiráciu a pokochať sa pohľadom na kraslice zhotovené rôznymi technikami, na perníky a iné

Deň žien

Deň žien- sviatok, ktorý si ženy na celom svete pripomínajú 8. marca už od roku 1910. Tak to bolo aj včera, kde sa na pozvanie starostu MČ Košice – Juh, Jaroslava Hlinku

Dni pedagógov materských škôl

V rámci partnerských vzťahov medzi Mestskou časťou Košice – Juh a XIII. obvodom mesta Budapešť, starosta MČ Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka ponúkol Materskej škole – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským na Žižkovej ulici možnosť

Stretnutie oslávencov narodených 29.2.

29. február, deň ako každý iný a predsa výnimočný. Objavuje sa v kalendári raz za 4 roky. Aj vtedy prichádzajú na svet deti. Práve oslávencov, ktorí v tento deň oslavujú narodeniny, ale aj nositeľov

Uvítanie detí

V poslednú februárovú sobotu sa obradná sieň na Smetanovej ul. 4 naplnila rodičmi, ktorí priniesli v náručí svoje najmenšie ratolesti.

Prenájom trhových stánkov

V prípade záujmu o prenájom trhových stánkov môžete podať písomnú žiadosť na MÚ MČ Košice – Juh do 26.2.2016 na 2. poschodí, č. dverí 20 – Správa trhu. Prideľovanie stánkov bude prebiehať losovaním z prihlásených, ak