Tešíme sa na Vaše návrhy na verejné ocenenia

Zber starých spotrebičov z domácnosti

Stretnutie s Mikulášom

Pozývame všetky detičky na stretnutie s Mikulášom.

Deň vojnových veteránov

11. novembra si pripomíname Deň vojnových veteránov, ktorý je tiež nazývaný aj ako Deň červených makov. Ani tento rok sme na tento deň nezabudli a pietnou spomienkou sme si spoločne so študentmi

Úprava ľadu ako sa patrí

V rámci skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb, Mesto Košice pristúpilo k zakúpeniu rolby, ktorá bude slúžiť na úpravu ľadovej plochy v T – Systems Športovo – zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach.Milovníci

Jesenné športové hry seniorov

Ani jesenné , pochmúrne počasie nezabránilo seniorom z Denného centra Košice – Juh, aby spoločne v dobrej nálade a športovo nabudení odštartovali Jesenné športové hry seniorov. Súťažili muži aj ženy v disciplínach: stolný tenis, bowling, petaque

Služba včasnej intervencie

Plody jesene

V priestoroch nášho Spoločensko – relaxačného centra sa konali výstavky „Plody jesene“ a „Zo života našich mám“, ktoré pripravili seniori z Denného centra. Zaspomínali na život svojich mamičiek a babičiek z predmetov,

Úcta k starším

Končí sa jesenný mesiac Október, ktorý sa niesol v duchu osláv úcty k starším, a práve symbolika jesene sa tradične spája práve so skôr narodenými. Aj tento rok, pri príležitosti Úcty k starším, starosta MČ Košice

Upozornenie pri vysádzaní stromčekov v meste Košice