Poďakovanie

Mestská časť Košice – Juh ďakuje všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných  sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  našej mestskej časti. V rámci akcie „Daruj Kilečko – Veľká noc 2019“ sa

Stretnutie jubilantov

Ľudský život je najkrajší a najvzácnejší dar. Prežiť ho tak naplno, ako ste to dokázali Vy si zasluhuje úctu, hlboký obdiv a poďakovanie. Našim vzácnym jubilantom sa včera prihovoril starosta Jaroslav Hlinka.

Kosit jarné upratovanie 2019

4. a 5. apríla sa konalo veľké upratovanie v rámci akcie „Kosit jarné upratovanie 2019“ v lokalite Lomonosovova – Turgenevova. Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Kosit a. s. , Dobrovoľníckemu centru Košického kraja,

Trhové stoly na prenájom

Mestská časť Košice – Juh ako správca trhoviska ponúka na prenájom voľné trhové stoly na rok 2019 na Centrálnom trhovisku na Južnej triede 33 v Košiciach. V prípade Vášho záujmu o predaj na predmetnom

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Deň učiteľov

28. marca si na Slovensku a v Českej republike pripomíname narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského sviatkom: Deň učiteľov. Poslanie učiteľa v sebe zahŕňa zanietenosť a ochotu odovzdávať poznanie o tomto svete, nie

Zviera už nie je vec, ale živá cítiaca bytosť

Minulý týždeň sme v našej mestskej časti zaznamenali streľbu na mačku. Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že im za takéto konanie hrozí vysoká pokuta, alebo aj trest odňatia slobody. Zároveň chceme poprosiť

Harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi

Marec mesiac knihy

Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ