Oznam AMO

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto nás požiadala o zverejnenie informácií a letáku v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných na Slovensku.

Oznam o zahájení prác

Zlatá svadba

V našej obradnej sieni sme privítali pána Ondreja a pani Kláru, ktorí si v spoločnosti rodiny a priateľov pripomenuli 50. výročie ich sobáša. „Zlatým“ manželom želáme do budúcich rokov hlavne veľa zdravia.

OZNAM

Oznámenie o zahájení výkopových prác:

Rozšírili sme termíny cvičení

Pozývame všetkých, ktorí majú radi pohyb na cvičenie s náradím, kalanetiku či pilates. Cvičíme od 18:00-19:00 hod. štyri dni v týždni.

Božia muka sa dočkala obnovy

V našej mestskej časti na ul. Pri bitúnku pri Rušňovom depe stojí od roku 1826 malá sakrálna stavba „Božia muka svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého“. V nikách sa nachádza socha svätého

Návštevníkom ihrísk oznamujeme

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 v zmysle vyjadrenia hlavného hygienika sa ruší zo strany prevádzkovateľa detských ihrísk povinnosť zabezpečiť obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, povinnosť nosenia rúšok a zo strany rodičov

Čistíme Kalinčiakovu ulicu

V týchto dňoch sme prostredníctvom aktivačných pracovníkov pristúpili k vyčisteniu lokality za nemocnicou – Kalinčiakova ul.

Dažďová záhrada

V pondelok sme sa pustili do budovania dažďovej záhrady v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2. Zapojili sa dobrovoľníci z Dobrovoľníckeho centra KSK tiež z dm drogerie markt. Sme radi, že aj takouto

Kosit jarné upratovanie

V sobotu sme sa od skorého rána s chuťou pustili najprv do tresky od RYBA Košice a potom do práce. Tento rok sme vybrali lokality Železníky stred a Krakovskú ul. pri garážach, kde KOSIT pristavil aj