Skip to content

Poďakovanie

pizap.com15548133791301

Mestská časť Košice – Juh ďakuje všetkým, ktorí prispeli k spríjemneniu veľkonočných  sviatkov občanom v hmotnej a sociálnej núdzi  našej mestskej časti. V rámci akcie „Daruj Kilečko – Veľká noc 2019“ sa vyzbieralo 749 kg potravín.

Do zbierky prispeli:

  • Spoločnosť Labaš s.r.o., Textilná 1, Košice,
  • Spoločnosť Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1E, Bratislava,
  • Spoločnosť Omida spol. s.r.o., Požiarnická 6, Košice,
  • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice,
  • starosta MČ Košice – Juh,
  • poslanci MZ MČ Košice – Juh,
  • zamestnanci MČ Košice – Juh.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO