Skip to content

Podpora dobročinného projektu

2015-11-29_19-33-49

Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda oslovila MČ Košice – Juh o spoluprácu pri realizácii dobročinného sociálneho projektu. Žiaci strednej školy vlastnoručne vyrábajú vianočné dekorácie a ponúkajú ich na predaj. Výťažok bude venovaný Timejke, ktorá má detskú mozgovú obrnu. Starosta MČ Košice – Juh, JUDr. Jaroslav Hlinka veľmi rád privítal túto aktivitu, ktorá poslúži ušľachtilej veci. Ocenil  prácu žiakov, ktorí sa nezištne rozhodli pomôcť chorému dievčatku a podporil projekt aj finančnou čiastkou. Zbieku podporila aj prednostka MÚ  JUDr. Henrieta Pagáčová a zamestnanci MČ Košice – Juh.

2015-11-29_19-33-49  2015-11-29_19-25-04

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO