Skip to content

Pohybom k zdraviu

V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sme pre seniorov pripravili edukačné aktivity, poradenstvo a meranie vybranými prístrojmi. Hlavným cieľom je zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle s dostatkom primeraného pohybu. V Spoločensko – relaxačnom centre na Milosrdenstva 4 Vás okrem prednášok čaká aj názorná ukážka cvikov pre zdravé telo. Priamo sa pripojiť k cvičeniu je vítané (v tomto prípade je ale vhodné prineť si úbor, prípadne aj podložku na cvičenie).

Svetový s textom (002) (1)