Skip to content

Pomoc ukrajinským rodinám- termín predĺžený do 20. januára

Dovoľujeme si Vás  informovať, že UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu,  na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.). Bližšie informácie sú uvedené:

Finančná pomoc – UNHCR Slovakia

 Informácie o podpore UNHCR a UNICEF odídencom z Ukrajiny s jednorazovou pomocou pre zimné potreby sa nachádzajú na tomto plagáte: UNHCR_UNICEF Winterization Support_SVK_

Termín poskytnutia pomoci sa predlžuje do 20. januára 2023

UNHCR rozširuje možnosť pre zraniteľných utečencov z Ukrajiny registrovať sa na jednorazovú zimnú hotovostnú pomoc
УВКБ ООН продовжує можливість для вразливих категорій біженців з України зареєструватися для отримання одноразової грошової допомоги на зимові потреби

S odkazom na § 4 ods. 3 písm. l) zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento finančný príspevok na účely pomoci v hmotnej núdzi nepovažuje za príjem.