Skip to content

Poslanecké dni aj Mediačná poradňa opäť sprístupnené

Snímka obrazovky 2022-01-11 092930

Poslanecké dni opäť sprístupnené verejnosti každú stredu v čase od 15.30 – 16.30 hod.

Viac informácií o poslaneckých dňoch: https://www.kosicejuh.sk/miestne-zastupitelstvo/

Mediačná poradňa je pre Vás k dispozícii už túto stredu dňa 12.01.2022 od 15.00 hod. – 17.00 hod.v zasadačke Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh, Smetanova 4, I. posch., č. dv. 8.

Viac informácií o mediačnej poradni: https://www.kosicejuh.sk/mediacna-poradna/


Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO