Skip to content

Posypový materiál

Milí občania, aj napriek momentálnemu miernemu zimnému počasiu Vám pripomíname, že v našej mestskej časti sú Vám neustále k dispozícii nádoby s posypovým materiálom, ktoré sú umiestnené na viacerých miestach a sú pravidelne dopĺňané spoločnosťou KOSIT.
Označené sú na mapke zelenými bodmi.