Skip to content

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí k príspevku za ubytovanie cudzinca

Mestská časť Košice – Juh oznamuje, že v zmysle aktuálnych pokynov Ministerstva vnútra SR bude prijímať žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca za obdobie 26. – 28. februára a za celý mesiac marec 2022 aj po termíne 7. 4. 2022.

Žiadosti je však potrebné doručiť najneskôr do 12. 4. 2022 a to z dôvodu, aby ich Mestská časť Košice – Juh stihla skontrolovať, spracovať a zaslať Ministerstvu vnútra SR v termíne pre ich odovzdanie.

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca môžete na Miestnom úrade MČ Košice – Juh vybaviť hneď na prízemí číslo dverí 17 a to v rámci úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice – Juh.

Všetky dôležité informácie vrátane vzorových dokumentov (zmluva o ubytovaní, výkazy, často kladené otázky a pod.) nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR