Skip to content

Príspevok za ubytovanie cudzinca

Príspevok za ubytovanie cudzinca

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca môžete na Miestnom úrade MČ Košice – Juh vybaviť hneď na prízemí číslo dverí 17 a to v rámci úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice – Juh.

Za obdobie 26. – 28. februára a za celý mesiac marec 2022 je posledný termín na podanie žiadostí 7. 4. 2022. V posledný deň, t. j. 7. 4. 2022, vyjdeme žiadateľom v ústrety a bude možné žiadosti podať aj po úradných hodinách a to až do 16.00 hod.

Všetky dôležité informácie vrátane vzorových dokumentov (zmluva o ubytovaní, výkazy, často kladené otázky a pod.) nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.