Skip to content

Samospráva pomáha

Snímka obrazovky 2021-02-03 083542

Vážení Južania,
ak potrebujete pomoc s nákupom potravín, liekov, alebo využiť služby sociálneho poradenstva, neváhajte sa obrátiť na Oddelenie sociálnych vecí Mestskej časti Košice – Juh na t. č. 0908 384 793, alebo 055/720 80 24.

Aj naďalej pokračuje spolupráca v sociálnej oblasti s našimi partnermi:

Psychosociálne centrum – pobočka Južná trieda 23

-ak potrebujete pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, o pomoc môžete požiadať na tel. čísle 055/678 45 20, alebo 0949 404 981.

– ak ste osamelí, pociťujete úzkosť, alebo strach, môžete sa obrátiť aj na pohotovostnú linku Psychosociálneho centra na tel. č.  0918 451 452 v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 19:00 hod.

Slovenský skauting

-ak ste senior a potrebujete pomoc s nákupom potravín alebo liekov, aj naďalej sú vám k dispozícií skauti zo Slovenského skautingu, na ktorých sa môžete telefonicky obrátiť na tel. čísle 0950 294 263, vždy deň pred plánovanými nákupmi do 14:00 hod. 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO