Skip to content

Starosta poveril svojho nového zástupcu

Zástupcom starostu sa stal pán poslanec Ing. Juraj Tobák.

Dňom 12.9.2022 poveril starosta Mestskej časti Košice – Juh nového zástupcu starostu v súlade s § 15a ods. 1 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.

Pred časom zanikla funkcia zástupcu starostu JUDr. Tibora Bacsóa, nakoľko mu zanikol mandát poslanca z dôvodu zmeny trvalého bydliska.  V zmysle vyššie uvedeného zákona je funkcia zástupcu starostu viazaná na funkciu poslanca miestneho zastupiteľstva.

 

Tobak