Skip to content

Účastníci 100. ročníka MMM hláste sa

Starostka mestskej časti Ing. Anna Súkeníková pozýva účastníkov 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru na slávnostné prijatie.
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto pekného podujatia, svoju účasť môžete nahlásiť do 24.11.2023 na:
– e-mailovú adresu adriana.krausova@kosicejuh.sk
– osobne na miestnom úrade MČ Košice-Juh, 2.poschodie , č. dverí 10
– telefonicky na t.č.: 0907 842 221.
Podmienkami sú trvalý pobyt v MČ Košice-Juh a absolvovanie ktorejkoľvek disciplíny v rámci 100. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.
Na účastníkov čaká darček a malé pohostenie.