Skip to content

Umývanie plastových zberných nádob pri rodinných domoch

green-310936_960_720

Spoločnosť Kosit, a.s. informuje o realizácií výkonov :

  • Umývanie je naplánované od 25 týždňa,
  • Umývať sa budú len 120L plastové nádoby,
  • Umývanie zberných nádob bude prebiehať vždy v deň vývozu komunálneho odpadu,
  • Pri veľkých MČ je umývanie zberných nádob rozdelené na niekoľko dní,
  • Dátum umývania zberných nádob je uvedený informatívne.

Umývanie plastových zberných nádob pri rodinných domoch

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO