Skip to content

Upratovanie pokračuje

Snímka obrazovky 2021-05-03 085712

Ako sme už skôr avizovali, ďalšou lokalitou, ktorá bude vyčistená je Holubyho ul. pri trati. Pozývame všetkých, ktorí chcú pomôcť a prispieť k tomu, aby sme na Juhu mali krajšie a zdravšie prostredie. ŽSR začali s čistením koľajových zvrškov už minulý týždeň. My sa k nim pridáme tento štvrtok a piatok a na pomoc sme si zavolali aj NO Trash Heroes a OZ NATURE by Čivas.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO