Skip to content

Od pondelka 13.02.2023 je #Magentalife Športovo – zábavný areál ZATVORENÝ

Vizualizácia #Magentalife ŠZA

 

Od pondelka 13.02.2023 je #MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál na Alejovej 2H ZATVORENÝ z dôvodu zahájenia plánovanej výstavby zastrešenia ľadovej plochy. Momentálne obmedzenia prinesú v budúcnosti benefity v podobe skvalitnenia ľadu na ľadovej ploche, ušetria sa nemalé prostriedky na elektrickú energiu a predĺži sa prevádzka ľadovej plochy.

Futbalové ihriská určené na tréningy a ich prenájom a stolnotenisový stôl ostanú aj naďalej v prevádzke.

V jarných mesiacoch náš areál so športoviskami a dostupnými hracími prvkami pre širokú verejnosť opäť otvoríme!

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že oceníte našu snahu o skvalitnenie poskytovaných služieb v našom areáli!