Skip to content

Vo štvrtok 12.5 nebude možné overiť podpis, ani vybaviť matričné úkony

Vážení klienti, oznamujeme Vám, že dňa 12. 05. 2022 (štvrtok)

nebude možné osvedčovať podpisy a listiny na Miestnom úrade MČ Košice – Juh z technických príčin a taktiež v tento deň nebude fungovaťmatričný úrad(úmrtná, rodná a sobášna matrika)  z dôvodu povinného školenia.

Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                                                                   JUDr. Henrieta Pagáčová, v.r.
                                                                                                                                 prednostka MÚ MČ Košice – Juh