Skip to content

Vstup na Verejný cintorín dostane nový šat, rekonštrukcia potrvá rok

Hlavný vstup na Verejný cintorín spolu so svojim okolím prejde v nasledujúcich 12 mesiacoch veľkými zmenami. Počas štyroch etáp sa skrášli priestor od vstupnej brány cintorína až po centrálny kríž, úplne novú podobu dostanú aj súčasné parkovisko a trhovisko.
cintorin_1

Zdroj:www.kosice.sk