Skip to content

Vyplácanie príspevku za ubytovanie cudzinca

Mestská časť Košice – Juh v zmysle platných pokynov Ministerstva vnútra SR bude vyplácať príspevky za ubytovanie odídencov až po ich prijatí z ministerstva.

Ministerstvo vnútra SR po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli oprávnenými osobami podané žiadosti o príspevok za ubytovanie.

Mestská časť Košice – Juh ich následne vyplatí do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Všetky dôležité informácie vrátane vzorových dokumentov (zmluva o ubytovaní, výkazy, často kladené otázky a pod.) nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.