Výročná členská schôdza Denného centra seniorov Košice – Juh

Tak ako každý rok sa členovia DCS stretli a vyhodnotili svoju celoročnú činnosť a predniesli návrhy na najbližšie obdobie. Členskú schôdzu otvoril predseda DCS Ján Simko, ktorý privítal vzácnych hostí: starostu MČ KE- Juh Jaroslava Hlinku, prednostku úradu MČ KE- Juh Henrietu Pagáčovú, vedúcu OKMaŠ Andreu Tragalovú a predsedu Rady seniorov mesta Košice Jána Cabana. Prítomní členovia boli oboznámení o hospodárení za rok 2018 a o návrhu rozpočtu na rok 2019.  V tomto roku  sa opäť môžu tešiť na množstvo zaujímavých športových a spoločenských podujatí. Súčasťou schôdze bolo aj poďakovanie a ocenenie najaktívnejších členov DCS. Ďakovný list si prevzali: p. Helena Lukáčová za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech členov DCS, p. Margita Farbárová za aktívnu dlhoročnú činnosť v krúžku Canasta, p. Mária Šáreková za úspešnú reprezentáciu na medzinárodných športových podujatiach, p. Marta Lešová za jej kreatívnu prácu a reprezentáciu na športových podujatiach a p. Gabriel Wágner za jeho dlhoročnú reprezentáciu na hudobných podujatiach a súťažiach.  Starosta MČ KE – Juh na záver zaželal prítomným členom veľa síl a tvorivých nápadov.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *