Skip to content

Vzácna návšteva

Dňa 9.11.2015 prijali pozvanie a navštívili Mestskú časť Košice – Juh vzácni hostia pán Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarska pôsobiaci na generálnom konzuláte v Košiciach, a ekonomicky atašé Lajos Szénási. Išlo o krátku zdvorilostnú návštevu, ktorá  sa niesla v priateľskom duchu. Starosta mestskej časti pán  Jaroslav Hlinka spoločne s prednostkou Henrietou Pagáčovou, prijali návštevu  na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Juh, vyjadrili vďaku, že aj napriek svojmu bohatému programu si našli čas na krátku návštevu. Vzájomný rozhovor priniesol množstvo pozitívnych reakcií, rozprávali sa aj o dlhoročnej vzájomnej cezhraničnej spolupráci. V závere stretnutia si boli pozrieť  náš T-Systems Športovo-zábavný areál na Alejovej 2 a vyjadrili poďakovanie za pozvanie a milé privítanie.

IMG_47088 IMG_47066

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO