Zber vianočných stromčekov

Vianočné stromčeky ako odpad zo zelene môžu občania v lokalite rodinných domov uložiť pred bránu domov a mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov zabezpečí zvoz na zberné miesto, odkiaľ budú po nahlásení odvážané a zlikvidované spoločnosťou Kosit a.s.

Vianočné stromčeky z bytov je potrebné ponechať pri najbližšom stanovišti zberných nádob na komunálny odpad, ktoré sú v sídliskovej časti MČ Košice – Juh. Aj tu zabezpečí zvoz a likvidáciu stromčekov spoločnosť Kosit a.s.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *