Skip to content

Zberné dvory

Prichádza čas jarného upratovania, a preto Vám dávame do pozornosti harmonogram umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov: https://www.kosicejuh.sk/harmonogram-celorocneho-upratovania/

Ak Vám termín umiestnenia kontajnera nevyhovuje, odpad môžete zaniesť do jedného zo zberných dvorov: https://www.kosit.sk/obyvatelia/prevadzka-zbernych-dvorov/.

V žiadnom prípade nenechávajte svoj odpad pri kontajneroch. V snahe o zabezpečenie čistoty a poriadku, niekedy aj na podnety obyvateľov, tento odpad odpratávame mimo harmonogramu. V konečnom dôsledku sa to prenáša do nákladov za komunálny odpad, ktoré platíme všetci spoločne. Čiže na konanie nezodpovedných jednotlivcov sa skladajú všetci susedia.

Ďakujeme, že ste ohľaduplní k životnému prostrediu a k ľuďom z Vášho susedstva.