Zimná údržba v meste Košice

Organizáciu dispečerskej služby pre výkon zimnej údržby v meste Košice zabezpečuje centrálny dispečing referátu dopravy – Magistrátu mesta Košice (ďalej len referát dopravy MMK), Trieda SNP 48/A, Košice. Dispečer centrálneho dispečingu priamo riadi a usmerňuje činnosť dispečerov dispečingu spoločnosti Kosit a.s. určených v zmluve, v úzkej súčinnosti koordinuje výkon zimnej údržby aj s dispečingom NDS a.s., Magnezitárska č. 2, Košice a dispečingom zimnej údržby Dopravného podniku mesta Košice a.s., Bardejovská ul. v Košiciach. Spolupracuje s operačným strediskom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach a Mestskej polície Košice.

Užitočné telefónne čísla, operačný plán zimnej údržby ako aj bližšie informácie získate na tomto linku: https://www.kosice.sk/obcan/zimna-udrzba-v-meste-kosice

Zdroj: www.kosice.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *