Skip to content

„Park Košice – Juh“

 

Mestská časť Košice – Juh sa ako jedna z mála samospráv môže pýšiť pomenovaním verejného priestranstva vlastným názvom mestskej časti. Na podnet starostu XIII. obvodu mesta Budapešť Dr. Tótha Józsefa zastupiteľstvo hlavného mesta Budapešť tak schválilo meno parku „Park Košice – Juh“.

15. výročie vzájomnej spolupráce

 

Spoločne si naše samosprávy pripomenuli toto výročie v Košiciach výstavou „Hodnoty modernej architektúry v XIII. obvode“, ktorá priniesla pohľady na nové trendy a myšlienky realizované v XIII. obvode mesta Budapešť.

Pokračovaním osláv bola výstava, ktorú do Budapešti priniesol fotograf Stanislav Jiroušek. Pod názvom „Pohľady na Mestskú časť Košice – Juh a okolie“ predstavil históriu a spoločenský život našej mestskej časti.

 

20. výročie vzájomnej spolupráce

 

Spomienky, momenty a míľniky 20 ročného priateľstva starostovia samospráv uložili do Stĺpu mieru, ktorý symbolicky pripomína potrebu mieru a pokoja. V mestskej časti Košice – Juh sme tak uchovali svedectvo tejto doby pre budúce generácie.

Našich partnerov v XIII. obvode sme navštívili spolu so sólistom opery Štátneho divadla v Košiciach  a výtvarným umelcom Jaroslavom Dvorským. Tento všestranný umelec potešil návštevníkov svojimi obrazmi zo života.

 

 

Jazykové tábory žiakov základných škôl pri jazere Velence, Maďarsko

 

Každoročne sa jedna z južanských základných škôl zúčastní jazykového tábora pri jazere Velence, kde sa stretnú so žiakmi Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Poľska. Zdokonaľujú sa v anglickom jazyku a naučia sa o kultúre a zvykoch iných krajín.

 

Dni pedagógov materských škôl v XIII. obvode mesta Budapešť

 

Pedagógovia z MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda na Žižkovej ul. sa zúčastňujú konferencií v Budapešti, ktoré sú zamerané na predprimárnu edukáciu. S maďarskými kolegami si navzájom vymieňajú skúsenosti v oblasti rozvíjania kreativity detí v predškolskom veku a získavajú nové vedomosti v problematike vzdelávania detí.