Skip to content

Partnerské vzťahy

 

Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach
Stredná zdravotnícka škola
ZO Jednota dôchodcov
Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Univerzita veterinárského lekárstva v Košiciach
Mediačná poradňa - Memorandum o spolupráci
Spoločné vyhlásenie o partnerstve a spolupráci medzi MČ Košice – Juh a OO ÚŽS KE IV, ZO 02 JDS KE-Juh

 
Partnerské vzťahy s XIII. obvodom mesta Budapešť

                                         
 Otvorenie výstavy o architektúre               Sadenie spoločného stromu                Návšteva odbornej delegácie    
 XIII. obvodu v KSC Južan – máj 2017     seniorov v MČ  – október 2017             z XIII. obvodu – október 2015     
                                                            
           Jazykový tábor žiakov zo ZŠ Gemerskej           Dni pedagógov v MŠ v XIII. obvode mesta Budapešť
                          pri jazere Velence -máj 2017                                  február – 2018

Dohoda o spolupráci
Partnerská spolupráca MČ Košice – Juh s XIII. obvodom mesta Budapešť
Medzinárodné partnerstvá miest a obcí

 

Partnerské vzťahy s OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov

Dohoda o spolupráci
Program spolupráce s OZ Únia vzájomnej pomoci na rok 2018

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO