Kontakt

Adresa:

Mestská časť Košice – Juh

Smetanova 4

040 79 Košice-Juh

IČO: 00 69 10 46   DIČ: 2021186882

Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór
055-720 8018 Sekretariát prednostu úradu

Masmediálna komunikácia

Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk

Email: urad@kosicejuh.sk

OZNAM

Vážení klienti,

v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 207 zo dňa 14. mája 2021 Vám oznamujeme, že

 od 17. mája 2021

Miestny úrad funguje v riadnom režime, pri dodržaní všetkých platných epidemiologických opatrení.

Úradné hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00

Podľa COVID AUTOMAT-u sa nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora.

Ďakujeme za pochopenie.    

JUDr. Henrieta Pagáčová, v.r.
prednostka MÚ MČ Košice – Juh

Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Utorok:     8.00 – 12.00

Streda:     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 12.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00  – 16.00

Utorok:     8.00 – 15.00

Streda:     8.00  – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 15.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny Stavebného úradu:

Pondelok 8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

Iné údaje:

Kraj/okres: Košice IV PSČ: 040 79