Kontakt

Adresa:

Mestská časť Košice – Juh

Smetanova 4

040 79 Košice-Juh

IČO: 00 69 10 46   DIČ: 2021186882

Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór
055-720 8018 Sekretariát prednostu úradu

Masmediálna komunikácia

Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk

Email: urad@kosicejuh.sk

OZNAM

Vážení klienti, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 Vám oznamujeme, že

 od 20. marca 2021 do 28. apríla 2021

Miestny úrad funguje v špeciálnom režime. Úradné úkony, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky, alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie si dohodnete na t.č.:

Matričné úkony:    
Rodná matrika – 055/720 8051
Sobášna matrika – 055/720 8025
Úmrtná matrika – 055/720 8027

Osvedčovanie podpisov a listín: 055/720 8019
Pondelok – piatok: 8.00 hod. – 12.00 hod.

Evidencia obyvateľstva: 055/720 8020
Evidencia psov a rybárske lístky: 055/720 8039
Podateľňa: 055/720 8011

Všetky kontakty nájdete na: www.kosicejuh.sk

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR je potrebné sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku AG testu, alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT – PCR testu nie starším ako 7 dní.

Ďakujeme za pochopenie.    

JUDr. Henrieta Pagáčová, v.r.
prednostka MÚ MČ Košice – Juh

Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Utorok:     8.00 – 12.00

Streda:     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 12.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00  – 16.00

Utorok:     8.00 – 15.00

Streda:     8.00  – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 15.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny Stavebného úradu:

Pondelok 8:00 – 12:00    13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00    13:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 12:00

Iné údaje:

Kraj/okres: Košice IV PSČ: 040 79