Kontakt

Adresa:

Mestská časť Košice – Juh

Smetanova 4

040 79 Košice-Juh

Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór
055-720 8018 Sekretariát prednostu úradu

Masmediálna komunikácia

Mgr. Renáta Búzová
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk

Fax:

055-625 06 75

Email: urad@kosicejuh.sk

Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Utorok:     8.00 – 12.00

Streda:     8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 12.00

Piatok:     8.00 – 13.00

Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00  – 16.00

Utorok:     8.00 – 15.00

Streda:     8.00  – 17.00

Štvrtok:    8.00 – 15.00

Piatok:     8.00 – 13.00

IČO: 00 69 10 46

Iné údaje:

Kraj/okres: Košice IV PSČ: 040 79