Skip to content

Mestská časť

kosice-juh-letecka-mapa

 História

Južná časť mesta vznikla v období rozvoja obchodu ako pokračovanie historického centra Košíc. V stredoveku sa tu nachádzali prímestské osady Bednárska, Špitálska a Ludmanova Ves. Najstaršou známou stavbou na území mestskej časti bol mestský špitál (hospitale, xenodochium) s kostolíkom sv. Ducha na Južnej triede, postavený pravdepodobne v polovici 13. storočia. V priebehu stáročí boli tieto budovy viackrát zničené a opakovane postavené. Barokový kostol, ktorý dnes tvorí centrum areálu, postavili v rokoch 1730 – 1733. Obraz hlavného oltára kostolíka s námetom zoslania sv. Ducha je od J. Mathausera a pochádza z roku 1894. Unikátom je freska pri vchode, znázorňujúca kostol a mestské hradby. Komplex v súčasnosti slúži ako Dom pokojnej staroby A. F. Colbrieho. Ďalším kostolom v tejto mestskej časti je rímskokatolícky kostol Kráľovnej pokoja, postavený v rokoch 1938 – 1939. Veža kostola je vysoká 32 metrov. Na Rastislavovej ulici sa nachádza Verejný cintorín. Pri parkovisku verejného cintorína na Rastislavovej ulici sa nachádza  trakčný stožiar pre elektrické napájanie električiek, ktorý sa  dochoval  ako jediný na území mesta Košice . Pripomína a dokumentuje dávno zaniknutú električkovú trať z roku 1912 vedúcu k cintorínu.  Predĺženie trate ku cintorínu bolo ukončené počas prvej svetovej vojny v roku 1915. Po stránke technologickej je súčasne ukážkou klasickej nitovanej oceľovej konštrukcie z valcovaných profilov. Komisia pamätihodnosti mesta  Košice odsúhlasila návrh na vyhlásenie za   pamätihodnosť mesta Košice.

MČ Košice-Juh má v súčasnosti polyfunkčný charakter. Striedajú sa tu obytné zóny s priemyselnými. Rozvoj priemyselnej výroby v Košiciach je úzko spätý s územím našej mestskej časti. Od polovice 19. storočia tu pôsobili desiatky podnikov. Na dnešnej Štúrovej ulici vznikol prvý košický cukrovar, bola tu aj Sipossova továreň na pletený tovar, ale aj škrobáreň, liehovary, továrničky na nábytok. Medzi najvýznamnejšie patrila Strojáreň a zlieváreň Karola Poledniaka z prelomu 19. a 20. storočia, ktorej areál je jedinou technickou historickou pamiatkou v našej mestskej časti. Od roku 1826 stojí pri rušňovom depe Božia muka svätého Floriána a svätého Jána Nepomuckého. V nikách sa nachádzajú drevené sochy sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. Táto malá sakrálna stavba bola postavená pri príležitosti jubilejného odpustu. Bohatá história Košíc láka mnoho domácich i zahraničných návštevníkov. Na Juhu sa môžu ubytovať v niekoľkých hoteloch či penziónoch.

kosice-juh-oficialna-stranka

Vzdelávanie a kultúra

Vzdelávanie detí a mládeže je zabezpečované v 7 materských a 4 základných školách (z toho jedna je špecializovaná na vzdelávanie slabozrakých detí), 2 gymnáziách – osemročné a súkromné športové, 10 stredných školách a odborných učilištiach, nachádza sa tu základná umelecká škola, súkromná základná umelecká škola, jazyková škola. Vysoké školstvo je zastúpené Vysokou školou bezpečnostného manažérstva. Z kultúrnych zariadení sa na území MČ nachádza RTVS – štúdio Košice, ktoré bolo oficiálne zriadené 18. decembra 1961. Prvé vysielanie naživo sa uskutočnilo 25. februára 1962 pod názvom „Čím žije náš kraj“. V roku 1962 sa uskutočnil prvý priamy prenos z Medzinárodného maratónu mieru. V Mestskej časti Košice-Juh sídli kultúrne zariadenie KASÁRNE/KULTURPARK, ktoré sa vyprofilovali ako multižánrovo vyvážené centrum umenia v meste.

Mestská časť Košice – Juh má aj moderné kultúrno-spoločenské centrum „Južan“ na Smetanovej ulici 4, ktoré vo svojich priestoroch umožňuje kultúrno-spoločenské vyžitie obyvateľom z celého mesta. V budove sa nachádza obradná sieň, kde sa okrem sobášov usporadúvajú koncerty, slávnostné obrady, konferencie a školenia. Veľká spoločenská sála sa využíva na semináre, školenia, konferencie, spoločenské podujatia, zábavné a súťažné programy. Foyer na prízemí aj na poschodí  slúži na prezentačné podujatia a výstavy.   Centrum voľného času na Kórejskej je zamerané nielen na pravidelnú záujmovú činnosť pre deti a mládež, ale aj na príležitostné spoločenské podujatia, semináre či kurzy.

 

Šport a zdravie

Mestská časť organizuje na vlastných viacúčelových ihriskách mnoho športových podujatí pre deti a mládež (napr. Košické športové leto, tenisový turnaj pre strednú generáciu, futbalový turnaj pre žiakov ZŠ, beh o pohár starostu MČ a iné). Po rekonštrukcii  Zimného štadiónu Ladislava Trojáka, vznikla nová viacúčelová Steel aréna, spĺňajúca najprísnejšie medzinárodné kritériá. Hrávajú sa tu extraligové zápasy a organizujú rôzne kultúrne podujatia. V roku 2011 boli Košice dejiskom jednej zo skupín majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

V priestoroch bývalého VŠA bol vybudovaný Športovo-zábavný areál, kde sa nachádza dopravné ihrisko, tri multifunkčné ihriská, amfiteáter, ihrisko pre skateboard, Adventure golf, exteriérová posilňovňa; v zimnom období slúži obyvateľom mesta ľadová plocha s umelým chladením. Pre najmenších návštevníkov je tu pieskovisko – pre deti od 3 do 6 rokov, preliezky a šmýkalky. Prvú etapu – rekonštrukciu detského dopravného ihriska, sme v spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice úspešne ukončili začiatkom októbra 2004. Koncom novembra v jeho susedstve pribudlo prvé futbalové mini-ihrisko s umelým trávnikom. Na jeho výstavbe sa podieľali Slovenský futbalový zväz, UEFA, Ministerstvo školstva SR, U. S. Steel Košice a naša mestská časť.

Na území mestskej časti sa nachádza najstaršie zdravotnícke zariadenie v meste – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura na Rastislavovej ulici, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť a má nadregionálny charakter. Celý areál nemocnice je zapísaný medzi pamiatkovo chránené objekty. Podstatná časť budov bola postavená v rokoch 1914 – 1918. V susedstve je aj Poliklinika Juh, ktorá zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť pre košické mestské časti Juh, Barca a Šebastovce. 

Louis Pasteur – francúzsky chemik, biológ a lekár sa do histórie zapísal mnohými objavmi, no najmä vakcínou proti besnote. Keď sa táto choroba objavila na Slovensku, v roku 1928 bol zriadený v Štátnej nemocnici v Košiciach Pasteurov ústav, druhý vo vtedajšom Československu. Univerzitná nemocnica s hrdosťou nesie pomenovanie po jednej z najvýznamnejších osobností. Louisa Pasteura pripomína pamätná tabuľa na III. pavilóne terajšej Univerzitnej nemocnice. Tento rok v decembri si pripomenieme 200. výročie jeho narodenia.

Mestská časť Košice – Juh sa môže popýšiť moderným Spoločensko-relaxačným centrom „RELAX“ na Ulici Milosrdenstva 4. Južania tu môžu využívať posilňovňu, kolkáreň, saunu, môžu si zahrať tenis či stolný tenis. Pre chvíle oddychu je tu zriadený aj relaxačný bazén s vodnou masážou. Priestory RELAX-u slúžia deťom a mládeži, strednej generácii, mamičkám na materskej dovolenke (stretávajú sa v Rodinnom centre Stonožka). Pre najstaršiu generáciu slúži časť priestorov ako denné centrum, kde sa schádzajú seniori z celej mestskej časti, aby aj oni aktívne využili svoje voľné chvíle. 

IMG_5190

Priemysel a obchod

Na území mestskej časti je niekoľko desiatok podnikov. Medzi najvýznamnejšie patria Slovenské elektrárne, závod Tepelná energetika, Inžinierske stavby, Cestné stavby, VVS, Východoslovenské strojárne, Rušňové depo a ďalšie. Na Požiarnickej ulici sídli Hasičský a záchranný zbor. V súčasnosti bola ukončená rekonštrukcia historickej hasičskej zbrojnice, ktorá patrí medzi najstaršie hasičské budovy na Slovensku. Postavili ju v roku 1927 ako najmodernejšiu zbrojnicu v celom vtedajšom Československu.

V mestskej časti Juh sa nachádzajú veľké obchodné centrá (napr. Carrefour, Optima, Baumax, Hornbach, NAY) obchodné domy Malimex,  Cottbus, LIDL.