Ocenenia Mestskej časti

______________________________________________________________________________________________________________

Mestská časť Obecné symboly Ocenenia Mestskej časti

______________________________________________________________________________________________________________

Zásady udeľovania verejných ocenení MČ Košice - Juh
Ocenení v roku 2018
Ocenení v roku 2017
Ocenení v roku 2016
Ocenení v roku 2015
Ocenení v roku 2014
Ocenení v roku 2013
Ocenení v roku 2012
Ocenení v roku 2011
Ocenení v roku 2010
Ocenení v roku 2009

Videá z odovzdávania ocenení.