Skip to content

Spoločensko – relaxačné centrum

Spoločensko – relaxačné centrum

Milosrdenstva 4, 040 79 Košice

Prevádzková doba SRC: Po – Pia od 8.00 – 19.00 hod.
Denné centrum:               Po – Pia od 13.00 – 18.00 hod.
 

informácie a objednávanie služieb: 0905  670 714

 

Zastúpenie:
vedúca OKMaŠ: Mgr. Adriana Krausová
email: adriana.krausova@kosicejuh.sk
telefón: 055/720 8036

vedúca referátu KSC a SRC: Mgr. Andrea Puškašová

email: andrea.puskasova@kosicejuh.sk
telefón: 055/720 8037

 
OZNAM: v mesiacoch január-február je bazén mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie. 
Budova bola postavená ešte v 50-tych rokoch minulého storočia. V dnešnej podobe toto centrum funguje od roku 2002, kedy bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia bývalej materskej škôlky, neskôr sobášnej siene či klubu dôchodcov. Objekt je z časti podpivničený. Z prízemnej budovy vyrástla po rekonštrukcii dvojpodlažná budova, ktorá sa stala centrom oddychu, relaxu, športovania a stretávania sa obyvateľov Mestskej časti Košice-Juh a mesta Košice.

V Dennom centre seniorov Košice – Juh sa stretávajú seniori v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v snahe udržiavania svojej fyzickej a psychickej aktivity. 

Poskytované služby:

  • relaxačný bazén (s rozlohou 4,5×8,5m, kapacitou 6 osôb/h) s vírivkami, (v mesiacoch január-február je bazén mimo prevádzky)
  • sauna (4-5 osôb),
  • posilňovňa (4 osoby),
  • služby maséra (klasická masáž),
  • stolný tenis,
  • kolky,
  • tenis (v letnom období),
  • rôzne druhy pohybových aktivít (kalanetika v zdravom štýle, kalanetika pre seniorov, pilatesove cvičenia)
  • Južanská knižnica

 

JUŽANSKÁ KNIŽNICA

Výpožičný čas:
Pondelok 13.00 hod. – 16.30 hod.
Štvrtok 13.00 hod. – 16.30 hod.

 

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ – I. POSCHODIE (40 OSÔB)

 

VEĽKÁ SÁLA – PRÍZEMIE (PRE 80 OSÔB)

Poplatky za prenájmy v SRC:
Veľká sála – prízemie (pre 80 osôb) –  20€/hod.  alebo 10€/hod. (1/2 sály)
Spoločenská miestnosť – I. poschodie (40 osôb) – 15€/hod.

Denné centrum seniorov MČ Košice-Juh

V priestoroch Spoločensko-relaxačného centra majú k dispozícii priestory aj južanskí seniori. Svoje aktivity pripravujú v spolupráci s pracovníkmi oddelenia kultúry, mládeže a športu a pracovníkmi relaxačného centra. Za činnosť denného centra zodpovedajú kontaktné osoby a vedúci jednotlivých krúžkov.