Skip to content

Uvítanie detí do života

Milí rodičia, narodilo sa Vám dieťatko. S ním vstúpili do Vášho života radosť a šťastie, ale predovšetkým zodpovednosť za jeho život. Ak máte záujem o obrad uvítania dieťaťa do života, prosíme o nahlásenie na oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestskej časti Košice Juh a zaslanie vyplnenej Návratky na nižšie uvedenú mailovú alebo poštovú adresu. Uskutočnenie obradu je podmienené trvalým bydliskom v Mestskej časti Košice – Juh.

Kontakt: MÚ MČ Košice -Juh, Smetanova 4, 040 79  Košice  helena.gabzdilova@kosicejuh.sk  055 720 80 36 , 37.

O najbližšom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom web a fb stránky .

 

 

    

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO