Skip to content

Boj proti korupcii

Obyvateľom Mestskej časti Košice – Juh je vo vestibule miestneho úradu k dispozícii schránka, do ktorej môžu anonymne vhadzovať svoje pripomienky, podnety a postrehy týkajúce sa transparentnosti vybavovania úradných záležitostí na tomto miestnom úrade.

Na rovnaký účel je zriadená aj e-mailová schránka obcianskalinka@kosicejuh.sk

Schránka a e-mailové konto majú prispieť k zlepšeniu podmienok na vybavovanie úradných záležitostí pre občanov.

Prístup k nim má priamo len starosta mestskej časti Košice – Juh JUDr. Jaroslav Hlinka.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO