Skip to content

Príspevky za ubytovanie odídencov – zmeny od 1.7.2024

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca za obdobie kalendárneho mesiaca bude možné doručiť do 5 pracovných dní po skončení daného kalendárneho mesiaca.

Žiadosti o finančný príspevok za ubytovanie cudzinca môžete vybaviť priamo v podateľni a to v rámci úradných hodín Miestneho úradu MČ Košice – Juh.

 

Vyplácanie príspevku za ubytovanie cudzinca

Mestská časť Košice – Juh v zmysle platných pokynov Ministerstva vnútra SR bude vyplácať príspevky za ubytovanie odídencov až po ich prijatí z ministerstva.

Ministerstvo vnútra SR po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom boli oprávnenými osobami podané žiadosti o príspevok za ubytovanie.

Mestská časť Košice – Juh ich následne vyplatí do 5 pracovných dní od ich prijatia.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny:

Vzdelávanie odídencov
Poradenstvo
Dobrovoľnícke činnosti
Zapracovanie u zamestnávateľa

Všetky ďalšie dôležité informácie nájdete na:

Informácia o finančnej podpore
Інформація про фінансову підтримку

Košice pomáhajú Ukrajine

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ K POMOCI PRE UKRAJINU
 
Ministerstvo vnútra SR – Pomoc pre Ukrajinu

Ministerstvo vnútra SR – Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle
 
Poskytovanie sociálnych služieb vs. poskytovanie ubytovania osobám prichádzajúcim z Ukrajiny

 
Dôležité kontakty/важливі контакти

Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi/Не стань жертвою торгівлі людьми
 
Dočasné útočisko/ТИМЧАСОВИЙ ПРИТУЛОК
 
Kontakt na splnomocnenca mesta Košice pre pomoc utečencom z Ukrajiny: JUDr. Roman Dohovič: +421 915 493 244, roman.doho

Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia zriadil NONSTOP infolinku, ktorá poskytuje informácie a koordinuje pomoc pre ľudí z Ukrajiny. T. č. 0918 824 899 a mailovú adresu kde sa môžete obracať ubytovanie.ua.ke@minv.sk