Skip to content

ŠFRB

Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky (ďalej len „RRaBP) na MČ Košice – Juh vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“). Predmetom činnosti oddelenia RRaBP na tomto úseku je vykonávanie kompetencií na území okresu Košice IV , t. j. pre mestské časti:

Košice – Juh
Košice – Barca
Košice – Šebastovce
Košice – Vyšné Opátske
Košice – Nad Jazerom
Košice – Krásna

Aktuálne informácie ohľadom účelu úveru, kto môže byť žiadateľom a aké sú podmienky pre poskytnutie úveru nájdete TU

Informácie môžete získať aj na MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, 2. poschodie, č. dverí 12A počas stránkových hodín, alebo telefonicky na 055/7208038.