Skip to content

ŠFRB

 Štátny fond rozvoja bývania

Oddelenie regionálneho rozvoja a bytovej politiky (ďalej len “RRaBP) na MČ Košice – Juh vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 15/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania posudzovanie žiadosti o podporu z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB”). Predmetom činnosti oddelenia RRaBP na tomto úseku je vykonávanie kompetencií na území okresu Košice IV , t. j. pre mestské časti:

Košice – Juh
Košice – Barca
Košice – Šebastovce
Košice – Vyšné Opátske
Košice – Nad Jazerom
Košice – Krásna

Aktuálne informácie ohľadom účelu úveru, kto môže byť žiadateľom a aké sú podmienky pre poskytnutie úveru nájdete TU

Informácie môžte získať aj na MÚ MČ Košice – Juh, Smetanova 4, Košice, 2. poschodie, č. dverí 20 počas stránkových hodín, alebo telefonicky na 055/7208043. 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO