Skip to content

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - upratovanie

Archív

Archív výberových konaní

Pri oznámení o Výberových konaniach na pozície vedúcich oddelení postupujeme v zmysle Zákona 552/2003 Z.z. § 5 ods. 1) o výkone práce  vo verejnom záujme ako aj v zmysle Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Juh § 6 ods.1..

Ostatné voľné pracovné miesta oznamujeme prostredníctvom Nahlášok voľných pracovných miest na  ÚPSVR, na úradnej tabuli MÚ MČ Košice – Juh a na internetovej stránke úradu MČ Košice – Juh v zmysle Zákona 552/2003 Z.z. § 6 ods. 1) o výkone práce vo verejnom záujme.

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO