Skip to content

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesto - Opatrovateľka

 

Voľné pracovné miesto - Zdravotná sestra/zdravotnícky asistent/opatrovateľka

 

Voľné pracovné miesto - Referent reg. rozvoja ref. podnetov a sťažností

 

Archív

Pri oznámení o Výberových konaniach na pozície vedúcich oddelení postupujeme v zmysle Zákona 552/2003 Z.z. § 5 ods. 1) o výkone práce  vo verejnom záujme ako aj v zmysle Pracovného poriadku zamestnancov Mestskej časti Košice – Juh § 6 ods.1..

Ostatné voľné pracovné miesta oznamujeme prostredníctvom Nahlášok voľných pracovných miest na  ÚPSVR, na úradnej tabuli MÚ MČ Košice – Juh a na internetovej stránke úradu MČ Košice – Juh v zmysle Zákona 552/2003 Z.z. § 6 ods. 1) o výkone práce vo verejnom záujme.