Oznam o poruche

Dnešný deň (22.10.2020) odstraňuje spoločnosť VVS a.s. poruchu v našej mestskej časti – ulica Rastislavova. Z tohto dôvodu je odstavená voda cca od 07:00 a odstávka bude trvať do odstránenia poruchy cca do 15:00.

Oznam o uzatvorení Športovo – zábavného areálu

Rodina bez cigariet 9. ročník

Viac informácií:

Tlačová správa sčítania obyvateľov, domov a bytov

Oznam pre čitateľov

Vážené čitateľky južanskej knižnice, dňa 26.10.2020 (pondelok) bude knižnica výnimočne sprístupnená v čase od 10.00 hod. – 12.00 hod. len za účelom vrátenia, príp. požičania kníh.

14.10.2020 mediačná poradňa nebude

Vážení obyvatelia, oznamujeme vám, že mediačná poradňa sa v stredu 14.10.2020 neuskutoční. V prípade záujmu, môžete mediátorku kontaktovať na t. č. 0948 220 389.

„Napíš list – Poteš srdce“

Knižnica pre mládež mesta Košice predstavuje nádhernú myšlienku pri príležitosti mesiaca Úcty k starším. Naši seniori sa častokrát cítia počas sychravých jesenných dní osamelo a smutne. Deti ich však môžu potešiť vlastnoručne

Oprava chodníkov

Na sídlisku Železníky sa začalo s opravou chodníkov na Užhorodskej ulici. Opravu zabezpečuje mesto Košice.

Pozor zmena! Mediačná poradňa v miestnosti č.16

Pozor zmena V stredu 14.10.2020 mediátorku nájdete výnimočne v miestnosti č. 16 na prízemí.

Otvor srdce

OZ Dobré srdce – Good heart organizuje 15.10.2020 verejnú zbierku Otvor srdce, registrovanú na Ministerstve vnútra SR pod číslomOU-KE-OVVS1-2020/039413. Na deň Svetového boja proti chudobe budú môcť darcovia v košických uliciach, obchodných