Skip to content

Mediačná poradňa

Vážení občania, na základe prijatých opatrení v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19, pristúpila mestká časť k zrušeniu najbližšieho termínu mediačnej poradne 11.3.2020. Za pochopenie ďakujeme.

Mediačná poradňa sa koná vždy v čase od 15.00 – 17.00 hod.

Kontakt na mediátora: JUDr. Ivana Gerdová,
t.č. 0948 220 389
mail: mckosice@mcpoprad.sk

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO