Zástupca starostu

 

Toho času nevymenovaný zástupca starostu.