Skip to content

Úradné hodiny

Adresa:

Smetanova, 4  040 79 Košice – Juh

Telefón:

055-720 8011 Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 Sekretariát starostu
0904 431 267 Zástupca starostu
055-720 8026 Miestny kontrolór


Email: urad@kosicejuh.sk

Úradné hodiny MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 12.00
Streda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 12.00
Piatok: 8.00 – 13.00Úradné hodiny podateľne MÚ MČ Košice – Juh:

Pondelok: 8.00 – 16.00
Utorok: 8.00 – 15.00
Streda: 8.00 – 17.00
Štvrtok: 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 13.00

IČO: 00 69 10 46