Skip to content

Čo (ne)bolo v médiách

 

Miestny úrad MČ Košice – Juh si váži “siedmu veľmoc” a snaží sa o serióznu spoluprácu s novinármi. Väčšina pracovníkov printových, ale aj elektronických médií pri kontakte s nami vystupuje seriózne a dokáže svojich čitateľov, poslucháčov a divákov informovať o dianí na Juhu objektívne. Žiaľ, občas sa vyskytnú aj výnimky, keď niektorí z novinárov, chceme veriť, že bez zlého úmyslu, uverejnia neúplné, nepresné, alebo aj chybné údaje, vytrhnuté z kontextu. Akoby zabúdali k čomu ich zaväzuje Tlačový zákon, či Etický kódex novinárov. V záujme toho, aby občania našej MČ Košice – Juh nedostávali skreslené údaje, rozhodli sme sa na webovej stránke zaviesť túto rubriku. Zverejňujeme v nej plný text tlačového zákona i novinárskeho etického kódexu. Ak budeme presvedčení o tom, že niektorí novinári nevystupujú pri informovaní o Juhu v duchu týchto dokumentov, v záujme objektivity takéto príspevky zverejníme. Rovnako chceme postupovať aj v prípade, keď  verejnosť nedostane úplné a podľa nášho názoru dôležité údaje z našich odpovedí na otázky pracovníkov médií (aj keď rešpektujeme ich priestorové a časové možnosti). Veríme, že si rubriku Čo (ne)bolo v médiách obľúbite a že našu snahu, aby obyvatelia Juhu boli “v obraze” a dostávali len seriózne a vyvážené informácie, pochopia aj novinári. Možno to vyznie paradoxne, ale pri štarte novej rubriky by sme boli najradšej, keby zostala prázdna…

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Tlačový zákon

Etický kódex novinárov

[Sťahovanie sa nenašlo]

[Sťahovanie sa nenašlo]

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO