Skip to content

Čo (ne)bolo v médiách

Miestny úrad MČ Košice – Juh si váži „siedmu veľmoc“ a snaží sa o serióznu spoluprácu s novinármi. Väčšina pracovníkov printových, ale aj elektronických médií pri kontakte s nami vystupuje seriózne a dokáže svojich čitateľov, poslucháčov a divákov informovať o dianí na Juhu objektívne. Žiaľ, občas sa vyskytnú aj výnimky, keď niektorí z novinárov, chceme veriť, že bez zlého úmyslu, uverejnia neúplné, nepresné, alebo aj chybné údaje, vytrhnuté z kontextu. Akoby zabúdali k čomu ich zaväzuje Tlačový zákon, či Etický kódex novinárov. V záujme toho, aby občania našej MČ Košice – Juh nedostávali skreslené údaje, rozhodli sme sa na webovej stránke zaviesť túto rubriku. Zverejňujeme v nej plný text tlačového zákona i novinárskeho etického kódexu. Ak budeme presvedčení o tom, že niektorí novinári nevystupujú pri informovaní o Juhu v duchu týchto dokumentov, v záujme objektivity takéto príspevky zverejníme. Rovnako chceme postupovať aj v prípade, keď  verejnosť nedostane úplné a podľa nášho názoru dôležité údaje z našich odpovedí na otázky pracovníkov médií (aj keď rešpektujeme ich priestorové a časové možnosti). Veríme, že si rubriku Čo (ne)bolo v médiách obľúbite a že našu snahu, aby obyvatelia Juhu boli „v obraze“ a dostávali len seriózne a vyvážené informácie, pochopia aj novinári. Možno to vyznie paradoxne, ale pri štarte novej rubriky by sme boli najradšej, keby zostala prázdna…

Ing. Anna Súkeníková, starostka

Tlačový zákon

Etický kódex novinárov