Čo (ne)bolo v médiách

 

Miestny úrad MČ Košice – Juh si váži „siedmu veľmoc“ a snaží sa o serióznu spoluprácu s novinármi. Väčšina pracovníkov printových, ale aj elektronických médií pri kontakte s nami vystupuje seriózne a dokáže svojich čitateľov, poslucháčov a divákov informovať o dianí na Juhu objektívne. Žiaľ, občas sa vyskytnú aj výnimky, keď niektorí z novinárov, chceme veriť, že bez zlého úmyslu, uverejnia neúplné, nepresné, alebo aj chybné údaje, vytrhnuté z kontextu. Akoby zabúdali k čomu ich zaväzuje Tlačový zákon, či Etický kódex novinárov. V záujme toho, aby občania našej MČ Košice – Juh nedostávali skreslené údaje, rozhodli sme sa na webovej stránke zaviesť túto rubriku. Zverejňujeme v nej plný text tlačového zákona i novinárskeho etického kódexu. Ak budeme presvedčení o tom, že niektorí novinári nevystupujú pri informovaní o Juhu v duchu týchto dokumentov, v záujme objektivity takéto príspevky zverejníme. Rovnako chceme postupovať aj v prípade, keď  verejnosť nedostane úplné a podľa nášho názoru dôležité údaje z našich odpovedí na otázky pracovníkov médií (aj keď rešpektujeme ich priestorové a časové možnosti). Veríme, že si rubriku Čo (ne)bolo v médiách obľúbite a že našu snahu, aby obyvatelia Juhu boli „v obraze“ a dostávali len seriózne a vyvážené informácie, pochopia aj novinári. Možno to vyznie paradoxne, ale pri štarte novej rubriky by sme boli najradšej, keby zostala prázdna…

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta

Tlačový zákon

Etický kódex novinárov

Košický Korzár: Košický Juh predáva cirkvi budovy pri kostole

Denník Korzár a auto pre košický Juh