Voľby

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 

Podľa čl. 89ods. 2písm.d) Ústavy Slovenskej republikya § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
voľby prezidenta Slovenskej republiky a určuje deň ich konania na sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
určuje
deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 30. marca 2019.

Informácie pre voliča

Rozhodnutie Predsedu Národnej rady o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky. 

Mestská časť Košice – Juh oznamuje, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  a je: úrad@kosicejuh.sk

Mestská časť Košice – Juh oznamuje, že emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: maria.jurcova@kosicejuh.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

 

 

 

 

Výsledky komunálnych volieb 2018 v Mestskej časti Košice - Juh