Skip to content

Denné centrum

 

Denné centrum seniorov


Milosrdenstva 4, 040 01 Košice

Info: 055/ 6251501, 0905 670714     
Vedúca oddelenia KMaŠ: Mgr. Adriana Krausová

Poslaním Denného centra seniorov v MČ Košice – Juh na  ulici Milosrdenstva 4, ktorého zriaďovateľom  a prevádzkovateľom je Mestská časť Košice – Juh, je realizovať požiadavky v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum seniorov má pre svoju činnosť vyhradené priestory v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4 od pondelka do piatku v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.

Zo života južanských seniorov v roku 2021
Zo života južanských seniorov v roku 2020
Zo života južanských seniorov v roku 2019
Zo života južanských seniorov v roku 2018
Zo života južanských seniorov v roku 2017
Zo života južanských seniorov v roku 2016