Skip to content

Denné centrum

 

#MAGENTALIFE Športovo – zábavný areál Spoločensko – relaxačné centrum
 Kultúrno – spoločenské centrum JUŽAN • Denné centrum
• Trhoviská• Detské a športové ihriská
Parčík Jozefa Psotku 

 

Denné centrum seniorov
Milosrdenstva 4, 040 01 Košice

Info: 055/ 6251501, 0905 670714     
Vedúca oddelenia KMaŠ: PhDr. Andrea Tragalová

Poslaním Denného centra seniorov v MČ Košice – Juh na  ulici Milosrdenstva 4, ktorého zriaďovateľom  a prevádzkovateľom je Mestská časť Košice – Juh, je realizovať požiadavky v oblasti záujmovej, kultúrnej a športovej činnosti, v oblasti udržiavania fyzickej a psychickej aktivity občanov, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom. Denné centrum seniorov má pre svoju činnosť vyhradené priestory v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva 4 od pondelka do piatku v čase od 13,00 hod. do 18,00 hod.

Zo života južanských seniorov v roku 2020
Zo života južanských seniorov v roku 2019
Zo života južanských seniorov v roku 2018
Zo života južanských seniorov v roku 2017
Zo života južanských seniorov v roku 2016

Koláže športovci
Čipky výstava
Seniorská hviezda 2021

             

  
      Bezpečná jeseň života – prednáška                                        Halloweenská výstavka 

 
                Športové hry seniorov                                                        Retrospartakiáda

 
                Sadenie stromu seniorov                                    Prehliadka tanečných a speváckych súborov

 

 

 

 

Kontakt

Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice-Juh
 
Masmediálna komunikácia
Ing. Darina Kvetková
055-720 8014
Email: sekretariat.starosta@kosicejuh.sk
Email: urad@kosicejuh.sk

Kurzy

Kontakty

055-720 8011  – Ústredňa/Podateľňa
055-720 8014 – Sekretariát starostu
0904 431 267 – Zástupca starostu
055-720 8026 – Miestny kontrolór
055-720 8018 – Sekretariát prednostu úradu

Kontakty

© 2021 Mestská časť Košice – Juh

logo-kosice-juh

Ďakujeme wooacademy 💖 za tvorbu webu a SEO