Skip to content

Mestská časť Košice – Juh od roku 2010 z vlastných finančných prostriedkov rekonštruuje zastarané detské a športové ihriská.
V súčasnosti má vo vlastníctve, resp. v správe 13 takýchto moderných detských ihrísk, ktoré spĺňajú všetky bezpečnostné normy EÚ.
Sú určené pre všetkých, ktorí sa radi nielen hrajú (najmenšie naše ratolesti s ich rodičmi) ale aj športujú a zabávajú. Okrem bezpečnosti na detských ihriskách dbáme aj na bezpečnosť detí na cestách. V Deutsche Telekom Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici 2 je zriadené moderné plne funkčné dopravné ihrisko, kde sa deti na bicykloch, kolobežkách, elektro alebo šliapacích mini autách učia a osvojujú si pravidlá cestnej premávky.
Okrem detí myslíme aj na mládež a staršiu generáciu najmä športovcov. Tí môžu využívať 10 športových ihrísk, z ktorých 7 je zrekonštruovaných s novým povrchom. Neustále sa snažíme zveľaďovať  kvalitu a úroveň detských a športových ihrísk. V roku 2013 sme pre Vás vytvorili športovo – rekreačnú zónu na  ihrisku Jantárová – Ludmanská  s fitness prvkami a na Turgenevovej ulici. Vo dvorovej časti Fibichova – Krivá pribudlo ďalšie detské  ihrisko. V roku 2014 boli odovzdané do užívania verejnosti nové detské ihriská Gaštanová, Rastislavova 2-14, Lienka a športové ihriská Oštepová a Užhorodská. V roku 2016 sme zrekonštruovali športové ihrisko na Užhorodskej 19 a na sídlisku Juhovýchod na Palárikovej ulici pribudla cvičebná zostava pre exteriérové použitie, vrátane bezpečnostnej dopadovej plochy. V roku 2017 sme postavili detské ihrisko Hombálkovo na Bulharskej ul., ktorému názov vymysleli deti z MŠ Smetanova. V roku 2018 bolo zrekonštruované detské ihrisko na Užhorodskej ulici a detské ihrisko na Turgenevovej ulici. V roku 2019 bolo uvedené do prevádzky nové detské ihrisko na Lomonosovovej ulici. V roku 2020 sme vymenili niektoré hracie prvky na detskom ihrisku Lienka. V roku 2021 sa zrekonštruovali detské ihrisko Rosnička a integrované ihrisko na Ludmanskej ulici. 

Sme radi, že aj takouto formou prispievame ku skvalitňovaniu podmienok na relaxáciu, oddych a športové vyžitie  obyvateľov našej Mestskej časti Košice – Juh.

Detské ihriská

Detské ihrisko LIENKA

Adresa: Šoltésovej ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: detské ihrisko je rozdelené do jednotlivých zón pre deti od 3 do 6 rokov a od 6 do 12 rokov, jedna časť dopadovej zóny je z liatej gumy s motívom lúky a 3 D prvkom z gumy.
Hracie prvky: 3D prvok z gumy (žaba), šmýkačka s domčekom a lezeckou stenou (pre deti do 6 rokov), šmýkačka s lezeckou stenou (pre deti do 12 rokov), malá šmýkačka LIENKA, kolotoč, kolotoč pre jedno dieťa, pružinové hojdačky (5ks), lanová lezecká stena (pre deti do 6), lanová lezecká stena (pre deti do 12 rokov), kyvadlová hojdačka (pre deti do 6), kyvadlová hojdačka (pre deti do 12 rokov).

Detské ihrisko Turgenevova 10-12

Adresa: Turgenenvova ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno 
Špecifikácia: detské ihrisko s atypickými hernými prvkami z guľatiny.
Hracie prvky: šmýkačka s rôznymi lezeckými stenami, kyvadlová hojdačka, pružinová hojdačka.
Fotogaléria

P4300120

Detské ihrisko Žižkova – Jánošíkova 

Adresa: Žižkova – Jánošíkova ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: detské ihrisko s hracími prvkami spĺňajúcimi všetky bezpečnostné normy EÚ.
Hracie prvky: šmýkačka s lezeckou stenou, pieskovisko, kyvadlová hojdačka, lanová lezecká stena.
Fotogaléria

Žižková

Detské integrované ihrisko MODROOČKO

Adresa: Ludmanská ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: nie, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: integrované detské ihrisko určené aj pre deti so zníženou pohybovou schopnosťou.
Hracie prvky: integrovaná zostava so šmýkačkou, lezeckými stenami, stenami na hry a rôzne typy povrchov.

Detské ihrisko Rosnička

Adresa: Rosná 1-3, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: na detskom ihrisku je herné zariadenie hniezdo.
Hracie prvky: Hojdačka HNIEZDO, šmýkačka s 3 druhmi lezeckých stien, reťazová dvojhojdačka, pieskovisko, pružinová hojdačka, pružinová dvojhojdačka, kyvadlová hojdačka, ručkovadlo, kolotoč.

Rosnicka

Detské ihrisko Areál vodný svet

Adresa: Južná trieda 13 – 15, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: okolie detského ihriska je spestrené maľbou na zadnej stene garáží s motívom vodného sveta a bylinkovým záhonom, ktorého bylinky môžu využívať obyvatelia.
Hracie prvky: šmýkačka, pieskovisko, tunel, reťazová dvojhojdačka, pružinové hojdačky (2ks).

Detské ihrisko Južná trieda 13-15

Detské ihrisko FLIPKO

Adresa: Fibichova ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: dominantou detského ihriska je detské zariadenie lúčny koník, ktoré slúži ako lezecká stena, šmýkalka a 2 kolotoče.
Hracie prvky: šmýkačka s lezeckou stenou a dvoma kolotočmi, lanová lezecká stena, kolotoč, pružinová hojdačka, reťazová dvojhojdačka.

Detské ihrisko Flipko

Detské ihrisko Gaštanová – Pri nemocnici

Adresa: Gaštanova ulica, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: 3D prvky z gumy.
Hracie prvky: pieskovisko, šmýkačka, 3D prvky z gumy, tabule na kreslenie.

Gastanova

Detské ihrisko Safari

Adresa: Rastislavova 2-14, Určené pre: deti od 3 do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: dopadová zóna je z liatej gumy (drevoštiepka).
Hracie prvky: zostava s dvoma šmýkačkami a rôznymi lanovými lezeckými stenami, pružinové hojdačky (2 ks), kyvadlová hojdačka.

Rastislavova-2-14

Detské ihrisko Ludmanská – Jantárová

Adresa: Ludmanská ulica, Určené pre: mládež a dospelých, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: na ihrisku sú umiestnené fitnes stroje a lanovka.
Hracie prvky: lanovka, posilňovacie zariadenia (3 ks), lanová lezecká stena.

Ludmanska-Jantarova

Detské ihrisko Bulharská – Hombálkovo

Adresa: Bulharská ulica, Určené pre: deti do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: detské ihrisko s atypickými hernými prvkami z guľatiny s bezpečnostnou dopadovou plochou.
Hracie prvky: multifunkčná zostava  pozostavajúca z kĺzačky, preliezačky, lezeckej steny a rebríka. Pružinové hojdačky v tvare ovocia a tzv. vtáčie hniezdo (hojdačka pre 1-5 detí). Pre staršie deti tu je atrakcia na prevažovanie a skákanie.

PA180161

Detské ihrisko Železníček – nezbedníček

Adresa: Užhorodská ulica, Určené pre: deti do 12 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: detské ihrisko s bezpečnostnou dopadovou plochou.
Hracie prvky: šmýkačka pirátska loď, šmýkačka tobogán, hojdačka hniezdo, pružinové hojdačky, vahadlové hojdačky, nerezový kolotoč, vláčik, pyramída z lana.

Nezbedníček

Detské ihrisko Lomonosovova

Adresa: Lomonosovova ulica, Určené pre: deti do 14 rokov, Oplotenie ihriska: nie, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia: detské ihrisko s bezpečnostnou dopadovou plochou v kombinácií s trávou  a štrkom.
Hracie prvky: herná zostava so šmýkačkami Playgym 6, rebríky z lana, lanový chodník medzi vežami, šplhacia opičia dráha s dvojitými nerezovými úchytmi, veľká lanová sieť s rebrinou a dvoma hrazdami, vahadlová hojdačka, dvojhojdačky, pružinové hojdačky, nerezový kolotoč, vláčik, pyramída z lana.

Lomonosova nove

Detské dopravné ihrisko

Adresa: Alejová 2, Určené pre: deti od 6 rokov, Oplotenie ihriska: áno, Lavičky na sedenie: áno
Špecifikácia:chodníky pre cyklistov, svetelná signalizácia, nadjazd, podjazd, kruhový objazd a cestné dopravné značenie – to všetko slúži deťom aby si bezpečným spôsobom upevnili získané vedomosti priamo na pozemných komunikáciách, možnosť zapožičať si bicykle, kolobežky a autíčka na elektrický pohon, šliapacie autíčka ako aj ochranné prilby. www.alejko.sk

dopravne

Športové ihriská

Tenisové ihrisko

ihrisko Jantárová – Ludmanská

Adresa: Jantárová – Ludmanská,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:umelá tráva, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal), športové ihrisko je otvorené len počas prevádzkovej doby.

Turgenevova

ihrisko Turgenevova

Adresa: Turgenevova 26,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia: povrch – umelá tráva, určené pre loptové hry (futbal, florbal), športové ihrisko je otvorené len počas prevádzkovej doby.

Košťová - Oštepová

ihrisko Košťova – Oštepová

Adresa: Košťova – Oštepova,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia: povrch – liata guma, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal).

Užhorodská 15

ihrisko Užhorodská

Adresa: Užhorodská 15,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia: povrch – liata guma, určené pre loptové hry (basketbal, futbal, florbal).

Mudronova

ihrisko Mudroňova

Adresa: Mudroňova,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  betónovo-asfaltový povrch.

IMG_1492

ihrisko Oštepová

Adresa: Oštepová,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  povrch – umelá tráva.

Turgenevova 10-12

ihrisko Turgenevova

Adresa: Turgenevova 10-12,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  betónovo-asfaltový povrch (bez basketbalových košov).

umensena-ihrisko

ihrisko Užhorodská

Adresa: Užhorodská 19,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  povrch – umelá tráva.

ihrisko Gastanova

ihrisko Gaštanová

Adresa: Gaštanová – pri nemocnici,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  betónovo-asfaltový povrch.

2018-10-17_10-59-32

ihrisko Palárikova

Adresa: Palárikova 5-7,

Oplotenie ihriska: áno,

Špecifikácia:  kazetový povrch.

palarikova ihrisko

ihrisko Palárikova fitness zostava

Adresa: Palárikova (juhovýchod),

Oplotenie ihriska: nie,
Špecifikácia:  cvičebná zostava z nehrdzavejúcej ocele, s bezpečnostnou dopadovou plochou. Vhodné pre osoby od 11 rokov.

Fibichova - Krivá

ihrisko Fibichova

Adresa: Fibichova – Krivá,

Oplotenie ihriska: nie,
Špecifikácia:  cvičebná zostava z nehrdzavejúcej ocele, s bezpečnostnou dopadovou plochou. Vhodné pre osoby od 11 rokov. Bežkár a posilňovacia veža pre osoby od 14 rokov.